– Jeg er nok litt redd for at førstegangskjøpere vil tape terreng i boligmarkedet i en periode nå, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til NTB.

Årsaken til det er at prisene har kommet på et såpass høyt nivå at førstegangskjøpere ikke får låne mer, da med bakgrunn i at høyere rente gjør det vanskeligere å betjene lån, sier Geving.

Boligmarkedet har endret karakter i løpet av årets første halvår. I første kvartal ble det registrert det laveste antallet førstegangskjøpere siden 2017.

Så langt i år er det samtidig solgt 10,9 prosent færre boliger enn på samme tid i 2021, og det er tilbudt 8 prosent færre boliger. Samtidig viser statistikken sterk boligprisvekst så langt i 2022.

Forsinket renteeffekt

Meglertoppen opplyser at de som har vært mest aktive i 2022, er de som har byttet bolig. Kombinasjonen av færre boliger til salgs og høyere kjøpekraft blant denne gruppen har bidratt til prisveksten i 2022.

Under pandemien har også salgstempoet økt kraftig, og antallet usolgte boliger har falt jevnt til dagens rekordlave tilbudsside.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener at de som er på utsiden vil slite med å komme seg inn på boligmarkedet i tiden framover. Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Da er det lett å tenke at høyere renter ikke biter på boligmarkedet, at boligprisene vil fortsette å stige så lenge det er få boliger i markedet. Men så enkelt er det ikke, sier Geving og legger til:

– Etterspørselssiden påvirkes når rentene stiger raskt og mye. Men effekten kommer med en forsinkelse, blant annet fordi det tar noe tid før høyere markedsrenter når ut til låntakerne. Norges Bank ser i dag for seg at styringsrenten stiger med mer enn 3 prosent fra sitt laveste nivå, og bankene ser for seg at markedsrentene vil komme over 5 prosent, forklarer han.

Førstegangskjøpere får låne mindre

Geving mener at de som er på utsiden av boligmarkedet virkelig får merke det.

– Prisnivået er historisk høyt, rentebelastningen øker raskt og utlånsforskriften legger klare begrensninger på hvor mye man kan låne. Førstegangskjøperne vil dermed få låne mindre de neste seks månedene, sier han.

Håpet for å komme seg inn på boligmarkedet er derimot ikke helt fjernt for førstegangskjøpere. Geving mener at en kan være optimistisk dersom man får en priskorreksjon.

– Det har det vist seg at priskorreksjoner ofte skjer etter en periode med sterk prisvekst. Da vil det bli lettere igjen fordi da trenger man ikke å låne like mye, og kan da betjene et lån på en bolig til lavere pris, men da skal det korrigeres en del ned også fordi renten kommer til å stige ganske raskt utover høsten, sier Geving.