Studentene er i karantene etter at to studenter ved fakultetet har fått påvist covid-19, skriver Nidaros.

Konstituert dekan på fakultetet, Toril Forbord sier at studentene som nå er i karantene får tilrettelagt digital undervisning i karanteneperioden.

Forbord sier studentene som har fått påvist smitte ikke har hatt læringsaktiviteter som innebærer kontakt med pasienter på sykehuset eller øvrige pasientkontakt i perioden.