1,9 millioner innlegg relatert til Islamsk Stat (IS) eller al-Qaida har enten blitt fjernet eller advart om i løpet av årets første kvartal, ifølge Facebook Inc.

Størstedelen av oppslagene er fjernet, mens kun en mindre del har blitt merket med advarsler.

Facebook har mottatt mye kritikk fra flere hold den siste tiden. EU er blant dem som har lagt press på selskapet og dets konkurrenter for å fjerne slike innlegg raskere.

I årets første kvartal tok det i gjennomsnitt under et minutt å fjerne et slikt ekstremistisk innlegg etter at det var publisert. Selskapet bruker en programvare som for eksempel bruker bildesammenligning for å identifisere slike innlegg.

Mandag kunngjorde også Facebook at de for første gang har slått fast sin egen definisjon av «terrorisme»:

«Enhver ikke-statlig organisasjon forbundet med overlagte voldshandlinger mot mennesker og eiendommer for å skremme sivilbefolkningen, myndigheter eller internasjonale organisasjoner for å oppnå et politisk, religiøst eller ideologisk mål.»