NTNU er landets eneste breddeuniversitet uten studentombud. Savnet blir stadig mer merkbart ettersom at Studenttinget har fått mange henvendelser, skriver Universitetsavisa.

Lik trd.by på Facebook!

- Så langt i år har vi fått om lag 70 henvendelser fra studenter som opplever problemer forbundet med studiesituasjonen, sier leder for Studenttinget Jone Trovåg til UA.

LES: Studenter tilbyr mattehjelp!

De fleste henvendelser dreier seg om studenter som er ute i praksis og sliter med tilrettelegging.

Trovåg mener Studenttinget ikke kan bistå så mye opp mot studenter som sliter med dette.

- I noen grad kan vi gå inn og oppfordre arbeidsgivere til å utvise fleksibilitet. Men det er ingen tvil om at det er stort behov for en egen instans som har til oppgave å tre inn i slike situasjoner, sier Trovåg, ifølge UA.

Nå har de har søkt hjelp fra ombudet ved Universitetet i Oslo, for å få råd og veiledning for mandat og utforming for et slikt ombud ved NTNU.