Overgangsstønaden utgjør i dag omtrent 17 000 kroner som aleneforsørgeren får ekstra hver måned. Dette skriver NRK Nordland, onsdag formiddag.

Student og småbarnsmor

Overgangsstønad skal sikre inntekt til de som er alene om omsorgen for barn, og den gis i en begrenset periode. Beløpet utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet i folketrygden og normalt kan du motta stønaden i opptil tre år fram til det yngste barnet blir åtte år.

NRK har vært i kontakt med Marthine Nohr Johansen (23) som sier hun er avhengig av disse pengene for å balansere livet som student og småbarnsmor. Hun fikk et brev fra Nav der det står at utdanningen «ikke anses å være i nødvendig og hensiktsmessig utdanning».

– Jeg stolte på at støtten fra Nav skulle bidra til at jeg nå kunne bli lærer. Det var allerede vedtatt at lærerutdanningen skulle bli femårig da jeg fikk innvilget søknaden. Nå føler jeg meg bare lurt, sier en fortvilet Johansen til NRK.

Studieleder ved fakultet for lærerutdanning på Nord universitet, Gisle Pettersen sier at han synes dette er uheldig.

– Jeg har forståelse for regelverket, men Nav må ta innover seg at lærerstudiet er i endring. Her har det nok gått litt fort i svingene, for studentene hadde fått støtten hvis de hadde startet i fjor. Det er svært uheldig at disse nå står i fare for å ikke kunne fullføre utdanningsløpet, sier han til NRK.

Må følge reglene

NRK har også vært i kontakt med Direktør Ellen Chritstine Christiansen i Nav Arbeid, og hun svarer dem i en epost at de må forholde seg til det regelverket Stortinget har vedtatt.

- Lærerutdanningen skiller seg ikke lenger fra andre masterløp, og ifølge folketrygdloven skal ikke lange utdanningsløp, som mastergrad, dekkes av overgangsstønad. Slik utdanning må finansieres på annen måte, for eksempel ved hjelp av Lånekassen skriver hun til NRK.

Hun forteller mediehuset at de som startet på den fireårige utdanningen før 1. januar 2017 vil kunne motta stønad ut utdanningsløpet.

Har du ei mening? Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook