I 2012 var kun 4 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk jenter. På teknologi- og industrifag var andelen jenter 12 prosent. I år er andelen jenter henholdsvis 10 og 16 prosent av søkerne, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Det er utrolig gøy å se at flere jenter nå vil ta utdanninger som tradisjonelt har vært dominert av gutter. Jeg tror flere jenter har fått interesse for disse programmene, og at de ser at ikke bare gutter søker seg dit, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Dette viser at politikere ikke må detaljstyre og etablere tilleggspoengordninger, kvoteringsordninger og alt mulig annet. Gutter og jenter søker seg til gode utdanningsprogrammer hvis de vil. Vår oppgave er å sørge for god kvalitet på studietilbudene og et godt arbeidsmarked, så får ungdommene velge som de vil, sier Roy Steffensen til NTB. Han er leder i utdannings- og forskningskomiteen.

51 prosent

De siste årene har omtrent halvparten av elevene som skal begynne på videregående skole, søkt seg til yrkesfag. I år er andelen litt over halvparten – 51 prosent. Det er 1.000 flere søkere til yrkesfag sammenlignet med studieforberedende.

– Det er utrolig gøy å se at flere jenter nå vil ta utdanninger som tradisjonelt har vært dominert av gutter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Heiko Junge / NTB

– Denne regjeringen har over flere år satset på yrkesfag, og det gir resultater. Flere søker seg til yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrevet. Det er viktig for den enkelte, men også for Norge, sier Melby.

Lærerplass

Søkertallene viser også at 21.600 søkte læreplass i år, som er en økning på 900 søkere sammenlignet med fjorårets søkertall. Dette er elever som har søkt læreplass som sitt førstevalg.

– Koronapandemien har gjort det vanskeligere å få læreplass, derfor har regjeringen innført en rekke tiltak rettet mot lærlinger og lærefag som er spesielt hardt rammet, sier kunnskapsministeren.

Blant annet viderefører regjeringen 170 millioner til den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet våren 2021, stimuleringstilskuddet til lærlinger videreføres med 100 millioner og det gis 150 millioner til fagbrev som elev, som er et utvidet tilbud for elever som ikke får læreplass.