– Actis ønsker velkommen en reform som gjør at personer med rusproblemer ikke skal møtes med straff, sier Huseby til NTB.

Hun kritiserer imidlertid at reformen i liten grad skal styrke helsetilbudet for personer med rusproblemer.

– Derfor må Stortinget sørge for at dette blir en forebyggings- og behandlingsreform, sier Huseby.

Ann Karin Swang er leder for Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund. Hun frykter at regjeringen flytter mer ansvar over på helsesykepleierne, men samtidig fratar dem en rekke virkemidler for å hjelpe ungdom med rusproblemer.

– Vi settes nærmest sjakk matt, sier Swang.

Hun mener reformen vil sørge for at ungdommene med et rusproblem kun vil få ett møte med helsesykepleierne, framfor et helhetlig behandlingsløp.