– Dette er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående, og sier de ønsker seg et annerledes år før videre studier. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til å lære videre, sier informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene Marit Asheim.

7.640 elever begynte på de 80 folkehøgskolene som finnes i Norge i 2017. Det er en vekst på 2 prosent fra forrige skoleår.

– Elevveksten de siste årene er tydelig tale fra norske ungdommer: Vi trenger folkehøgskolene! Nå håper vi også regjeringen synliggjør dette i utformingen av sitt statsbudsjett for 2018, sier Asheim.

Hun opplyser at både KrF, Venstre, SV og Senterpartiet under årets valgkamp lovte å jobbe for økte midler til folkehøgskolene.