Sørbye sier til TV 2 at halvparten av alle kvinner med høygradige celleforandringer ikke blir fanget opp av celleprøve. Han forteller at det er vanskelig å se hva som er farlige celleforandringer, fordi prøvene fra kvinner mellom 25 og 34 i hovedsak vurderes med mikroskop.

– Det er helt opp til hver enkelt person sin evne eller subjektive vurdering om en celleprøve er normal eller ikke. Det vi vet er at halvparten av alle kvinnene med høygradige forstadier får beskjed om at celleprøven er normal, og det er ikke godt nok.

Kreftregisteret administrerer og utvikler screeningprogrammet. Direktør Giske Ursin understreker til TV 2 at en celleprøve ikke er helt sikker, på lik linje med andre tester som gjøres i helsevesenet.

– For å unngå falsk trygghet skriver vi i våre brev at ingen livmorhalsprøve vil være 100 prosent sikre, sier Ursin.