En undersøkelse blant ungdomsskoleelever fra bygdene viser at nesten halvparten av guttene vil bo i hjemkommunen når de blir voksne, mens bare tre av ti jenter ønsker det samme. Det overrasket forskerne at det faktisk er de jentene som ikke har planer om høyere utdanning, som i størst grad ønsker seg vekk.

Framtidsplanene er motsatt for gutter. Her er det dem med utdanningsplaner som ønsker å flytte bort.

– Skal vi si det enkelt, så virker det som om guttene trives godt samme hvor de bor, mens jenter ser ut til å trives dårligere jo lenger ut på bygda du kommer. Jo mindre stedet er, jo mer øker andelen som opplever mobbing og dårlig selvbilde, forsker Ingunn Marie Eriksen ved Velferdsforskingsinstituttet Nova, en del av storbyuniversitetet Oslo Met.

Sammen med Patrick Lie Andersen står hun bak undersøkelsen. Den baserer seg på forskningsprogrammet Ungdom i endring, som følger de samme 80 ungdommene fra forskjellige miljøer over flere år.