– Studentene kan ikke være avhengig av å ha mamma og pappa som kan vipse 5000 kroner i måneden for å dekke halve husleia. Da har vi ikke lik rett til utdanning i Norge, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold i SV til NTB.

Nå vil partiet stille opp for studentene.

I sitt alternative statsbudsjett, som legges fram torsdag, foreslår SV å øke studiestøtten med 20 prosent fra 1. august neste år.

Det betyr at den økes fra 137.907 kroner til 166.079 kroner i året, altså med 2561 kroner i måneden.

Skal forhandle med regjeringen

I neste uke starter budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene.

– Studiestøtte er en av de tingene vi prioriterer høyt i vårt alternative budsjettet, og som vi jo har vist i tidligere runder, at vi også er villige til å prioritere i forhandlingene med regjeringen, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til NTB.

Studiestøtten ble økt med 7 prosent dette studieåret, men mye er allerede spist opp av inflasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

SV fikk allerede i fjor forhandlet inn en økning i studiestøtten på 7 prosent.

– Men det har allerede blitt spist opp av inflasjon og ikke minst økte boligpriser. Studentene våre kommer ikke noe bedre ut enn det de gjorde i utgangspunktet, og vi ser samtidig at altfor mange studenter jobber altfor mye, sier Wold.

– 150 år tilbake i tid

Regjeringen har kun foreslått å øke studiestøtten for neste studieår med forventet prisvekst for 2024, altså 3,8 prosent.

Wold mener mer må til. Hun trekker fram historier om studenter som ikke har penger til å reise hjem til jul.

– Sånn kan vi ikke ha det, sier hun.

Kaski stemmer i:

– Da er vi i ferd med å gå bort fra prinsippet om at alle skal kunne studere i Norge, og er tilbake til der vi var for 150 år siden, da det i praksis kun var folk fra velstående familier som kunne studere, sier hun.

Vil binde støtten til grunnbeløpet

Som langsiktig mål vil SV heve studiestøtten til 2 G. Men dette er noe som må tas skrittvis over flere år, erkjenner Kaski.

– Det er høyt. Vi klarer ikke det på ett løft, men med dette grepet som vi foreslår nå, så er vi oppe på 1,4 G, sier hun.

Økte priser på mat og økt husleie gjør SVs stortingspolitikere bekymret for studentene. Foto: Javad Parsa / NTB.

G er grunnbeløpet i folketrygden, og er i år på 118.620 kroner. Det er utgangspunktet som all pensjon og trygd regnes ut fra, men studiestøtten er ikke bundet til denne reguleringen.

«Hard cash» til studentene

Det er uheldig, mener SV. De vil ha en ordning som sørger for at også studiestøtten automatisk justeres opp.

– På sikt er vårt ønske å knytte studiestøtten til G, så vi slipper å ta disse rundene hvert eneste år, sier Wold.

SV vil imidlertid ikke fremme dette som krav i forhandlingene med regjeringspartiene denne gangen. Det handler om prioritering.

– Og da er jo det viktigste rene penger. Hard cash, rett og slett, som kommer ut i andre enden til folk, sier Kaski.