De nye fraværsreglene for videregående skole har skapt mye debatt. Elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag, risikerer å ikke få standpunktkarakter i faget. De nye fraværsreglene i videregående trådte i kraft dette skoleåret, og hensikten er å hindre skulk.

Følg trd.by på Facebook

- Unngå stryk

Rektor Geir Vikan ved Byåsen videregående skole ser allerede nå effekten av de nye fraværsreglene.

- Fraværet er betydelig mindre. Det er positivt med mindre fravær fordi det gjør at det er større sjanse for å få flere gjennom skolegangen. Det er viktig at elevene er på skolen for å unngå frafall og stryk, sier Vikan.

- Samtidig ser vi at det skaper problemer for enkeltelever som ikke er så flinke til å passe på fraværet, fortsetter han.

- Viktig at reglene tolkes likt

Likevel er hans oppfatning at de fleste elevene er flinke til å passe på hvor mye fravær de har.

- Det er viktig at man passer på fraværet og skaffer seg legeerklæring hvis man står i fare for å nærme seg grensen. Men det er ikke nødvendig med legeerklæring den første dagen man er borte. Det er snakk om ti prosent fravær før man mister standpunktkarakteren, påpeker Vikan.

Han mener den største utfordringen nå er at reglene skal praktiseres likt mellom de forskjellige skolene og fylkene.

- Det er viktig at reglene tolkes likt. Vi har hatt mulighet til å sjekke om vi tolker reglene riktig, sier Vikan.

Noen utfordringer

Rektor ved Charlottenlund videregående skole, Nina Hoseth, har også merket at det er bedre oppmøte på skolen.

- Det er bra, men det er for tidlig å si om hvordan det blir fremover, sier Hoseth.

Likevel er det noen utfordringer med de nye fraværsreglene.

- Det er stressende å forholde seg til for noen av elevene og det kan være krevende å administrere. Spesielt i små fag, med bare to timer i uka, blir det sendt ut varsler nesten med en gang, sier Hoseth.

Latskap er ikke grunnen til sykefravær blant unge