- Det var forferdelig trist å lese om årets russefeiring, og da kjenner du litt på et samfunnsansvar. Russen skal feire 13 år med skolegang, og da skal de få lov til å slå seg løs. Men noen må lage trygge rammer som de kan herje innenfor.

Det sier Geir Arne Torgersen i Fastlane. I 18 år har han jobbet for og med studenter og studentorganisasjoner, ved å arrangere festivaler, fadderuke, konserter og å skape tilbud rettet mot studenter.

Nå skal de også inn i russebransjen her i Trondheim.

Siden tidlig i sommer har Geir Arne Torgersen og Fastlane vært i møter med kommune og fylkeskommune, politi og russepresidenter for å planlegge neste års feiring. Foto: Line Pevik

Tomrom uten offentlig arrangør

Årets russefeiring ble på mange måter punktert. Like før russen skulle ta på seg de røde, svarte og blå dressene sine avlyste Maibilletten, som hadde stått for den offisielle russefeiringa i Trondheim i over ti år, samtlige arrangement.

- Det er håpløst. Jeg blir så sint når jeg snakker om det. Fra alle hold, i møte etter møte, blir vi bedt om å ha organiserte arrangementer og sikre en trygg feiring, men det er veldig vanskelig når vi ikke får leid noe sted der alle kan være, sa daværende president i hovedrussestyret, Live Wahl Gellein.

Resultatet ble en feiring der russen ble spredt rundt omkring i byen på ulike teltcamper. Trd.by skrev blant annet om utenforskapet flere opplevde at splittelsen førte til. Med et unntak der et av byens hoteller åpnet dørene i fire dager for trondheimsrussen, hadde de ingen felles arrangementer å gå til.

I mangel av noe felles sted å være, har teltcamper blitt mer og mer vanlig i Trondheim og omegn de siste årene. Her fra en reportasje fra årets russetid. Foto: Kim Nygård

- Teltcamp-kulturen har kommet på grunn av det tomrommet som oppsto uten en offentlig arrangør. I år vil det handle om å ta den skikkelige feiringa tilbake, sier Torgersen.

Betryggende for russen

Hanne Regine Søyseth, russepresident på Trondheim Katedralskole, sier hun har fått et godt inntrykk av Fastlane og opplegget de har planlagt. Hun er positiv til arrangementene, og tror at tilbudet vil falle i smak hos russen.

- Siden russetelt kommer til å bli slått hardt ned på neste år, er det ganske viktig for oss at vi har noen arrangementer og fester vi kan dra på, og som er «godkjent» av kommunen, mener hun.

Hanne Regine Søyseth er russepresident på Trondheim Katedralskole, og er positiv til at det nå blir offisielle russearrangement i Trondheim mai neste år. Foto: Privat

- Det at de prioriterer sikkerhet, omsorg og ikke minst det å inkludere så mange som mulig er utrolig viktig i russetiden. Dette får vi russen ikke til alene, så det at proffe vil hjelpe oss med dette er midt i blinken!

- Dette er rutinerte folk

Even Ytterhus, koordinator i SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Trondheim kommune, forklarer at kommunen har bistått med sin kompetanse og hjulpet Fastlane så godt de kan.

- Vi er kjempeglade for at de vil ta på seg ansvaret for neste års russefeiring. Vi ønsker ei russetid som er så trygg som mulig, og dette er rutinerte folk som har arrangert mye før, sier Ytterhus.

Even Ytterhus, koordinator i SLT, er glad for at det ser ut til at neste års russ får et ordentlig tilbud i mai. Foto: Morten Antonsen

Ytterhus presiserer at teltkulturen som har vokst fram de siste årene slettes ikke er ønsket, hverken av kommunen eller fylkeskommunen. Han mener at denne kulturen kan ha vokst fram på grunn av at tidligere arrangementer har vært kostbare, og håper at rimeligere og mer attraktivt tilbud vil gi en feiring med mer ordnede, trygge og inkluderende rammer.

Det er nettopp det økonomiske aspektet han trekker spesielt fram ved den kommende feiringa.

- Det som nesten er mest interessant for både oss og for russen, er at det ser ut til at de ikke har tenkt å tjene seg rike på dette. Det er klart de ønsker å gå med overskudd, men at det ikke er noe mål om å suge mest mulig penger ut av russen. Vi håper de holder på den intensjonen, og vil lage arrangementene til en overkommelig pris slik at det ikke blir ekskluderende.

- Myte at du blir millionær av å jobbe med russ

For russen i 2020 vil arrangementene finne sted på Tapperiet på E.C. Dahls og de Rekom-eide utestedene The Mint, Kokomo og Heidi's Bier Bar. Fastlane lover store fester med en rekke artister, temafester, russelåtkåring og russekro.

De største arrangementene vil finne sted på Tapperiet hos E.C. Dahls, med shuttlebusser til og fra. I tillegg blir det mindre arrangementer og russekro på utestedene Kokomo, The Mint og Heidi's Bier Bar. Foto: Espen Bakken

De skal også stille med «russeravner», omsorgstelt på de største festene, hjemkjøring ved behov og kriseteam både på telefon og i biler.

Det blir totalt rundt ti-tolv arrangementer, noen åpne dager, noen alkoholfrie. De skal selge ett bånd, én pris for alt, til 2500 kroner.

- Det høres kanskje mye ut, men det er ikke det om du bryter det ned til hver enkelt dag. Russepresidentene er positive til prisnivået, og vi ser at vi er billigere enn andre arrangører på landsbasis.

- Det er en myte at du blir millionær av å jobbe med russ. Budsjettet vårt sier i alle fall ikke det, og størsteparten av utgiftene går til sikkerhet. Vi tar en økonomisk risiko på 2,7 millioner kroner for neste års russetid, forklarer Torgersen.

Geir Arne Torgersen sier at Fastlane har forsøkt å inkludere russens egne ønsker: - Vi har vært avhengige av innspill. Jeg kan jo ikke booke artister jeg liker, ler han. Foto: Line Pevik

Russepresident Hanne Regine Søyseth påpeker at det er mange andre store arrangementer for russen både utenbys og utenlands, og at det fort blir dyrt om man vil være med på «alt».

- 2500 kroner for opplegget med konserter, fester og kåringer er en prislapp mange mener er høy. Men det er det som må til for at hjulene skal gå rundt og at aktuelle artister kan opptre. Så om Fastlane-billetten blir i tillegg til det andre, er opp til hver enkelt, mener hun.

- Fastlane er den eneste aktøren som arrangerer fester og har lokale for oss russen i byen, så jeg tror mange kommer til å kjøpe billetten for å være med på det som skjer i byen.