Mens den beste boliglånsrenten i gjennomsnitt ligger på 1,61 prosent, er den flytende renten til Lånekassen fortsatt 2,559 prosent, skriver E24.

Årsaken til at den flytende lånerenta fortsatt ikke er påvirket av det kraftige rentekuttet, er at Lånekassens rente kun beregnes seks ganger i året. Før rentejusteringene skjer, er det en observasjonsperiode på to måneder i tillegg til to måneders opphold før den nye renta trer i kraft.

Studielån skal i utgangspunktet være enda gunstigere enn boliglån, med et fratrekk på 0,15 prosentpoeng av beste boliglånsrente, men foreløpig rammes altså over en halv million nordmenn av tregheten. Kuttet i styringsrenta vil ikke være fullt inkludert i Lånekassens flytende rente før 1. september.

– Lånekunder i statsbankene, som Lånekassen, vil få redusert sine lånekostnader på linje med andre, men tidsforløpet blir ikke helt likt. Vi mener at det er et godt regelverk som gir forutsigbarhet og beskytter lånekundene mot hyppige renteendringer, skriver statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finansdepartementet i et svar til avisen.