Sorgenfri, som gis ut i Trondheim, er ett av magasinene som nå opplever svikt i salget. Sorgenfri hadde i 2010 et opplag på omtrent 10 000 blader. I dag ligger det på mellom 5500 og 7500, melder NTB, som siterer Dagsavisen.

På midten av 2000-tallet ble det etablert en rekke gatemagasiner i Norge, et lavterskeltilbud for vanskeligstilte, misbrukere og hjemløse som kan selge bladene på gaten. Nå opplever alle magasinene opplagsfall, og flere kan gå inn på grunn av sviktende salg, skriver Dagsavisen.

Gatemagasinet Klar som gis ut på Sørlandet er blant de hardest rammede. Daglig leder og redaktør Oddmund Harsvik forteller at de mellom 2006 og 2013 hadde et opplag på mellom 13 000 og 17000 blader i måneden. I dag er opplaget bare på 5000. Han tror det er flere grunner til at flere magasiner sliter med salget. Blant annet har publikum blitt mette.

– Jeg har snakket med andre gatemagasiner som sliter, og vi tror folk har begynt å ta oss for gitt, sier Harsvik til Dagsavisen.

Megafon, som gis ut i Bergen, har opplevd et opplagsfall fra rundt 15 000 eksemplarer for noen år siden, til 5-6.000 eksemplarer i dag.

Følg trd.by på Facebook her