167 og 183 personer under 25 år har blitt tatt for henholdsvis ruskjøring og mobilbruk i Trøndelag politidistrikt hittil i år.

Det skriver organisasjonen Ung i trafikken i en pressemelding.

– Det er tydelig at vi har et problem å løse, sier kommunikasjon og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

I 2020 var 24 prosent av de som ble anmeldt for ruskjøring, mellom 16 og 24 år – aldri før har tallet vært høyere, skriver Ung i Trafikken.

Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjon og samfunnskontakt i Ung i Trafikken. Foto: Ung i Trafikken

Politiet bekymret

– Jeg minner om at for førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5, sier Pettersen Sunde.

Norge har lenge vært et av de mest trafikksikre landene, med en markant nedgang i antall drepte og hardt skadde.

Men siden 2016 har tallet på trafikkdrepte ungdommer holdt seg stabilt, forteller Pettersen Sunde i meldinga.

– De siste fem årene har 114 ferske sjåfører mistet livet i trafikken. Det tilsvarer 19 ungdommer hvert eneste år. Det er lett å tenke på dette tallet som statistikk, men vi skal huske at det er mennesker det er snakk om – mennesker som så altfor tidlig ble revet bort, og tilbake sitter familier og andre pårørende i sorg, sier han.

Trafikkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Audun Vårvik, sier de alltid vil prioritere trafikksikkerhetsarbeidet - og forebygging er en viktig del av det arbeidet.

–Tallene er bekymringsverdige. Det vil de alltid være. Konsekvensene er så store. Det er ikke prosenten som avgjør bekymringsgraden, sier Vårvik.

Audun Vårvik fra Stjørdal lensmannskontor var fornøyd med ungdommenes oppførsel i bilene som var på vei til Sverige skjærtorsdag. Foto: BIRGER RINGSETH

Millionstøtte

Samtidig sier Vårvik at andre aktører og foreldre også må være på banen og hele tiden minne om konsekvensene ved ruskjøring og mobilbruk mens du kjører.

– Vi setter veldig på pis på ha aktører som Ung i Trafikken, som setter fokus på ungdom og bilkjøring. Det hjelper, sier Vårvik.

Ung i Trafikken ble i statsbudsjettet til den avtroppende regjeringen gitt to millioner kroner til å forebygge problemet.

– Vi har de siste årene sett en skummel trend blant unge – for høye tall hva gjelder ruskjøring og mobilbruk bak rattet i Trøndelag politidistrikt, dette bekymrer oss, og midlene skal brukes på å forebygge nettopp det, sier Pettersen Sunde i Ung i Trafikken.