– Mobiloperatører og internettleverandører bør bli pålagt å tilby gratis filter som sperrer tilgangen til pornografi. Et slikt filter bør være en standardinnstilling, som voksne forbrukere aktivt kan slå av hvis de ikke ønsker å ha det på, sier KrF-representant Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han er inspirert av den tidligere britiske statsministeren David Cameron, som innførte en lignende ordning i 2013.

– En evaluering viser at alle de fire største nettleverandørene har introdusert familievennlige nettverksfiltre til nye kunder, sier Ropstad.

Følg trd.by på Facebook

Holdninger

KrF-representanten er ikke redd for å framstå som moralist og viser til at filteret lett kan slås av. Men vil ikke datakyndige barn og unge også lett kunne omgå et slikt filter?

– Jo, det er neppe mulig å unngå. Men det vil uansett være en ekstra hindring for barna og et tydelig signal fra de voksne i familien. Et filter vil også forhindre at de yngste forviller seg inn påpornosider ved et uhell, sier Ropstad.

I kjølvannet av debatten om holdninger og grensesetting etter Hemsedal-saken, er KrF-politikeren opptatt av å problematisere den rollen porno spiller i mange ungdommers liv.

– Undersøkelser viser at pornografi påvirker seksuelle handlinger og holdninger. Mange unge mennesker føler seg presset til å handle eller oppføre seg som man gjør i pornofilmer. Det er uheldig, også i en diskusjon om kjønnsroller og likestilling, sier Ropstad.

Finnes i dag

En rekke ulike pornofiltre er tilgjengelig på markedet i dag, erkjenner Ropstad. Så hvorfor pålegge alle mobil- og internettleverandører å ha det som standard?

– De fleste filtre må installeres på hver enhet og hver enkelt nettleser. Det er teknisk og praktisk utfordrende å installere slike programmer overalt.

Ropstad mener representantforslaget som han vil fremme straks Stortinget trer sammen i neste måned, ikke går på akkord med liberale rettsstatsprinsipper.

– Nei, det er forbrukerstyrt og kan lett skrus av dersom man ønsker det. Dette er noe som bedre vil kunne trygge barns nettbruk, sier han.

I forslaget viser KrF-representanten til en internasjonal studie fra 2011 der Norge topper listen over barn som har sett bilder av seksuell karakter på internett.

Ifølge en fersk rapport fra Medietilsynet framgår det at barn ser tidligere på porno enn før. Halvparten av gutter mellom 9 og 16 år bruker porno- eller sexsider, mens 12 prosent av jentene gjør det samme.