Trd.by skrev forrige uke om hvordan Legemiddelverket mener Trondheimsklinikker reklamerer ulovlig for Botox.

Per dags dato er sanksjonsordningene i praksis slik at klinikkene Legemiddelverket mottar en klage på, får advarselsbrev.

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, reagerer på klinikkenes reklamering for Botox. Foto: Statens legemiddelverk

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer lovendring

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå lovendringer for å utvide sanksjonsmulighetene.

– Legemiddelverket, som passer på at regelverket blir overholdt, er klar over at det er mange som ikke følger reglene for legemiddelreklame. Vi ser derfor at Legemiddelverket bør ha flere muligheter for å sikre at lovverket blir fulgt. Vi vurderer derfor nå lovendringer for å kunne innføre overtredelsesgebyr som sanksjon ved brudd på regelverket, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Jurister reagerer på Trondheimsklinikkenes ulovlige markedsføring av Botox: - Åpenbart lovbrudd, mener Forbrukerombudet

Et overtredelsesgebyr betyr at den som har brutt loven må betale penger til staten. Det er forvaltningen selv som gjennom enkeltvedtak ilegger overtredelsesgebyret, uten at politi eller domstoler blir involvert i saken.

– Det er slett ikke bra at klinikker reklamerer for reseptbelagte legemidler. Vi har et strengt regelverk på dette området, fordi mangelfull overholdelse kan føre til feil bruk av legemidler. Det kan igjen føre til store helsemessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser, begrunner Erlandsen.

Venstre-leder vil følge saken videre

Venstre-leder Trine Skei Grande forteller at hun kommer til å følge saken videre med spørsmål i Stortinget om hvilke tiltak som bør fremmes.

– Jeg vil stille spørsmål til Bent Høie om hvilke virkemidler vi kan benytte for å sikre at regelverket håndheves. Vi må se om vi på nåværende tidspunkt har de rette sanksjonene, og om brev med advarsler er den rette måten å håndtere dette på. Det finnes mange muligheter for tiltak, blant annet bøter.

Flere unge jenter tar kontakt med Overgrepsenheten: - Vi håper det skyldes lavere mørketall, ikke at det skjer flere overgrep

Hun påpeker at dette handler om folk sin helsesikkerhet, noe som ikke skal tas lett på.

Trine Skei Grande kommer til å be Helse- og omsorgsminister Bent Høie om svar i Stortinget. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Som feminist er Grande opptatt av likestilling og bekymrer seg over utviklingen.

– Jeg synes det er ille når jeg ser skjønnhetspresset som ligger på unge jenter i dag. De trenger ikke den type markedsføring. Den siste store debatten har vært intimkirurgi. Det er negativt for likestillingen i Norge med så stort press på denne typen tjenester.

Jan Olav og Mireen sluttet i jobben for å dyrke egne grønnsaker - Det var vinn eller forsvinn, vi kunne ikke gjøre det halvveis