Om lag 40 000 ungdommer deltok fredag i klimaprotester over hele Norge. Den økte klimabevisstheten blant de unge kan ha fått utslag for Grønn Ungdom. Den siste uken har de fått 400 nye medlemmer.

– Vi er nå rekordmange medlemmer i Grønn Ungdom. Det er fantastisk motiverende å se at ungdomsopprøret går inn i de politiske partiene, og at så mange unge ser på Grønn Ungdom som et naturlig valg, sier ungdomspartiets talsperson Hulda Holtvedt.

I Oslo og på over 70 andre steder i landet ble det fredag gjennomført klimastreik. En opptelling viste at minst 36 000 skoleelever hadde trosset advarsler om ugyldig fravær og møtt opp, men da var aksjonene fra over 50 steder ikke telt med.

– Medlemsveksten vi har opplevd den siste uka er historisk. Dette viser at klimaopprøret ikke stopper her. Når klimastreikerne får stemmerett, blir de politiske partiene nødt til å levere i klimapolitikken, sier Holtvedt.