Undersøkelsen er foretatt blant 30.000 personer i Bergen av forskere fra UiB, Helse Bergen, og FHI.

– Det vi mener er mest oppsiktsvekkende, er at de som uroer seg mest, også drikker mest. Det dreier seg om dem som sliter med økonomi, helse eller er isolert på hjemmekontor eller hjemmestudier, sier forskningsleder Silje Mæland ved Pandemisenteret på UiB.

De som først og fremst drikker på fest, særlig unge, har derimot redusert alkoholforbruket sitt. Til sammen er det en tredel som drikker mindre enn før.