I dag tar halvparten av alle norske medisinstudenter utdanningen sin i utlandet.

I september fjor kom et utvalg, ledet av professor Hilde Grimstad, med en rapport der de anbefaler at det opprettes 440 nye studieplasser i medisin i Norge for å få flere norske studenter til å ta utdanningen sin her.

Utvalget kommer ikke med noen anbefaling om at det opprettes studieplasser ved Universitetet i Stavanger (UiS), men universitetet selv har ambisjoner om å opprette en medisinutdanning, med en modell der studenter som har tatt tre år av utdanningen i utlandet kan ta de tre siste årene i Stavanger.

Universitetet i Stavanger ønsker å opprette sitt eget studietilbud i medisin. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Avisen Khrono har gått gjennom høringsuttalelsene som har kommet inn etter rapporten.

Alle de fire universitetene som har medisinutdanning i dag, er imot å opprette flere medisinutdanninger. De vil heller ha en modell der hver av dem oppretter desentraliserte studietilbud.

Rektor Klaus Mohn ved UiS tror ikke at det vil bli kniving om praksisplasser, slik Universitetet i Bergen advarer mot i sitt høringssvar.

– Det viktigste er at vi tror at dette over tid vil heve kvaliteten ved medisinutdanningene ved alle institusjonene som driver med medisinutdanning i Norge. Når det kommer en nykommer til, vil dette være et friskt pust. Man har ikke den samme bagasjen med seg. Dette kan medføre nytenkning i programdesign og innhold, på en måte som gjør at de andre medisinutdanningene også må tenke seg om. Dette kan bidra til at alle løfter seg, sier Mohn til Khrono.