Siste frist for å søke høyere utdanning gjennom Samordna opptak utløper 15. april.

– Jeg er opptatt av at folk skal utdanne seg til jobb, ikke arbeidsledighet, og lærere vil vi trenge mange av i årene framover, sier lederen av utdanningskomiteen på Stortinget, Frps Roy Steffensen.

– Å være lærer er et av samfunnets viktigste yrker, hvor man skal motivere barn, pirre nysgjerrigheten og bli med på å forme framtiden, tilføyer han overfor NTB.

Ordningen som åpner for at deler av studielånet kan bli slettet, så dagens lys i fjor høst. Den innebærer at studenter som fullfører grunnskolelærerutdanning på 1. til 7. trinn kan få slettet 106 000 kroner av studielånet. Betingelsen er at man fullfører på normert tid og jobber som lærer i minst tre av de påfølgende seks årene.

Også andre lærerstudenter vil kunne ha krav på gjeldslette samt at de kan kombinere denne med ytterligere 55 000 kroner i gjeldslette dersom man jobber som lærer i Nord-Norge i minst tre av de seks første årene etter fullført utdanning.