Kunnskapsdepartementet har satt av penger til å bygge hele 3400 nye studenthybler i år. Departementet fikk imidlertid bare inn søknader om 1448 nye boliger da fristen gikk ut, noe som medførte at alle som hadde søkt fikk innvilget ønsket om støtte. Men fremdeles har departementet midler til nesten 2000 flere studentboliger på budsjettet.

– Vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Nei til rehabilitering

Nesten halvparten av de søkte boligene skal bygges i Ås. Der skal det bygges 650 nye hybler i forkant av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal samles i 2020. I Tromsø og Gjøvik skal det bygges henholdsvis 250 og 228 nye hybler, mens det i Oslo er planlagt 162. Studiestedene Molde, Volda og Førde har fått støtte til et mindre antall.

Søknader om rehabilitering av 1760 boliger er gitt avslag.

– I denne runden har vi sagt nei til å støtte rehabilitering. I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sier Nybø.

Krever fortgang

Norsk Studentunion (NSU) mener det er skuffende at landets studentsamskipnader ikke har søkt om tilskudd til flere nye studentboliger. De mener regelverket for å søke om støtte må endres slik at flere oppfyller kravene som stilles for å få bygge. En rapport om tilskuddsordningene for studentboliger er på høring.

– Vi trenger en felles innsats fra statsråden, kommunene og studentsamskipnadene. Iselin Nybø må få fortgang i rapporten om tilskudd til studentboliger, slik at vi får et regelverk som er tilpasset dagens byggekrav, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen i NSO.