– Forbrukere er selv ansvarlige for å sjekke om varene er lovlige før de bestilles. Mange er nok ikke klar over dette ansvaret, sier Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Nesten 6000 varer er blitt kontrollert i en europeisk aksjon som Norge deltok i. Blant kontrollerte varer er bilpleieprodukter, leker og smykker.

25 prosent av de kontrollerte forbrukerproduktene inneholdt ulovlige stoffer eller kjemikalier som ikke er lov å selge til privatpersoner. 95 prosent av de kjemiske produktene og 77 prosent av biocidene som ble kontrollert, var i strid med miljøregelverket.

Mye internasjonal handel

– Slike europeiske kontroller er viktige fordi landegrensene viskes bort på nett. Norske forbrukere handler også fra utenlandske nettsider og markedsplattformer som Wish, Ebay og Amazon, sier Veulemans.

Miljødirektoratet ser flere eksempler på nettbutikker som framstår som norske, mens de i realiteten opererer fra land utenfor EU/EØS-området, sier Veulemans.

Aksjonen har aktivt kontrollert varer der de har ventet å finne brudd. Likevel er funnene nedslående, ifølge Veulemans.

– Vi finner altfor mange ulovlige varer, sier han.

Myndighetene følger opp

Nettbutikker som er registrert innenfor EU/EØS-området, har fått pålegg om å fjerne ulovlige varer.

– Kontrollene våre avdekker at nettbutikkene har en jobb å gjøre for å sikre at de driver i tråd med regelverket. Dersom virksomhetene gjør jobben sin, kan forbrukere bli trygge på at varene de handler på nett, er trygge, sier Veulemans.