Annektere: I 2014 annekterte Russland Krim-halvøya. Å annektere noe er et annet ord for erobre, eller kalle noe for sitt eget.

De baltiske landene: Den korte forklaringen på dette er Estland, Litauen og Latvia. Tre land som alle grenser til Russland. Disse var også tidligere en del av Sovjetunionen.

De baltiske landene. Foto: Laget med Datawrapper

Etterretning: Informasjon man tilegner seg gjennom observasjon, innsamling eller lignende. I krig brukes etterretning ofte for å si noe konkret om fienden. Hvor mange tankser rår militæret over? Hvor flytter troppene seg? Hvordan ser den militære infrastrukturen ut?

Fordømme: Norge sammen med mange andre land fordømmer den russiske invasjonen. Man kan sammenligne det med å ta avstand fra og kritisere noe på samme tid. Med andre ord er det en måte å sende signaler om at noe ikke er greit på.

Jonas Gahr Støre, statsminister i Norge fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Heiko Junge / NTB

Fremmedlegion: En militær enhet bestående av utenlandske soldater og frivillige. Ukraina opprettet sin egen utgave den 27. februar 2022, helt i starten på krigen. Den går under navnet «The International Legion of Territorial Defense of Ukraine», og teller i skrivende stund over 20,000 soldater.

Humanitær korridor: Et av de nyeste begrepene mediene har brukt i det siste. Man kan si at det er mer som en rute enn en korridor. En humanitær korridor oppstår på ruter der det avtales å ikke angripe over en bestemt periode. På denne måten kan ukrainske flyktninger evakueres inn i andre byer eller naboland.

Ikke fly-sone/No-fly zone: Et begrep som omtaler sonen Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, gjentatte ganger har bedt NATO opprette over luftrommet i Ukraina. I praksis betyr det å stenge luftrommet ved hjelp av militærmakt. NATO opprettet slike soner under krigen i Libya i 2011, samt i Bosnia i 1992–1993.

Kolonne: Man snakker om den «russiske kolonnen». En kolonne i krigssammenheng er en troppsformasjon der soldatene eller kjøretøyene beveger seg etter hverandre som en rekke i stedet for ved siden av hverandre i bredden.

Kyiv/Kiev: Flere norske medier har nå endret hvordan den ukrainske hovedstaden staves. Tidligere skrev man «Kiev» – som er den russiske skrivemåten, mens «Kyiv» er den ukrainske. Vestlige medier, inkluder Aftenbladet, bruker nå det ukrainske navnet.

Ukrainas hovedstad Kyiv før invasjonen startet. Foto: Shutterstock

Luftrom: Med luftrom menes et lands territorium i luften. Altså Norges luftrom strekker seg så langt grensene går – over både land og sjø.

Menneskelig skjold: Taktikken som går ut på å plassere mennesker på strategiske steder og områder for å unngå bombing. Russland og Putin anklager Ukraina for å implementere denne strategien i ukrainske byer.

Molotovcocktail: Navnet på kastevåpenet som ofte er laget av frivillige, takket være den primitive og enkle sammensetningen. Det er en flaske med bensin, eller annet brennbart stoff, som antennes ved at en tenner på en fille, eller annet tekstil i flaskehalsen. Skal være utbredt brukt i Ukraina-krigen.

NATO: Forkortelsen står for North Atlantic Treaty Organization. NATO er en forsvarsallianse mellom flere land i Nordatlanteren. USA, Norge, Island, Frankrike er eksempler på noen av medlemslandene. Ukraina er ikke medlem.

Nord Stream 2: En gassrørledning som skulle gått mellom Russland og Tyskland på bunnen av Østersjøen. Den står ferdig bygget men planene har midlertidig blitt satt på pause.

Gassrørledningen går under Østersjøen.

Oligark: Man snakker om Putins oligarker. En oligark defineres som en rik forretningsmann- eller kvinne som har mye politisk innflytelse. Ordet er opprinnelig gresk og betyr fåmannsvelde.

Propaganda: Prosessen som går ut på å bevisst manipulere folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler, for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Russland anklages for å føre en hard propaganda-linje om krigen i Ukraina.

Sanksjon: En måte å signalisere at noe ikke er greit på, som kan få konsekvenser for landet det sanksjoneres mot. Norge og EU har for eksempel forbudt russiske fly i sine luftrom. En del av sanksjonene er også økonomiske, som vil gå ut over den russiske økonomien og de rike russiske oligarkene.

De økonomiske sanksjonene gjør blant annet at den russiske valutaen (rubler) faller i verdi.

Selvsanksjoner: Mange bedrifter har også valgt innføre sanksjoner på egen hånd. For eksempel norske butikkers boikott av russiske varer. Ifølge CNN er McDonald’s og Starbucks eksempler på amerikanske selskaper som har valgt å sette virksomheten midlertidig på pause.

Separatist: I Luhansk og Donetsk fylker er det et stort antall av separatister. En separatist er en som ønsker å være uavhengig fra noe. I Ukrainas tilfelle er det i de to førstnevnte fylkene mange separatister som ikke ønsker å være en del av Ukraina lenger. De vil opprette sine egne stater.

Suverenitet: Du har kanskje hørt statsledere som sier at Russland har «krenket Ukrainas suverenitet». Uavhengige land har suverenitet over egne landegrenser. Enkelt forklart er det innehavelse av makt, styring og selvråderett.

Foto: Laget med Datawrapper

SWIFT-systemet: I prinsippet er det et kryptert meldingssystem der banker kan kommunisere sammen. For å forenkle kan man sammenligne tjenesten med et mailsystem der 11.000 banker i ulike land seg imellom mottar og sender beskjeder om når penger kommer og går fra de ulike kontoene.

Pressekontakt for Finans Norge Tom Staavi, forteller at dette er et beinhardt virkemiddel.

– Syv russiske banker blir trukket ut av systemet etter 11. mars. Intensjonen er å ramme Putin, hans omgangskrets og den russiske økonomien. Samtidig kan det by på problemer for uskyldige som for eksempel russere som bor i Norge og skal ha lønn.

Den ukrainske halvøyen og fylket Krim har siden 2014 vært annektert av Russland. Foto: NTB

Østblokkland: Disse landene ble brukt av Sovjetunionen som skjold mot Vesten. Man snakker også om eks-sovjetstater, men dette er ikke det samme. Eks-sovjetstatene var tidligere innlemmede i Sovjetunionen. Mange av østblokklandene var ikke det. Ukraina, Hviterussland og Moldova er eksempler på eks-sovjetstater. Polen, Romania og Jugoslavia er eksempler på østblokkland.

Vakuumbombe: En bombe som Russland angivelig skal ha brukt under krigen, bestående av to sprengladninger, hvor den første sprer brennstoff i luften, etterfulgt av den andre som antenner brennstoffet. Våpenet er svært omdiskutert da det påfører ofrene enorme lidelser.

Kilder: Det norske akademis ordbok, e24.no, Finans Norge, Store Norske Leksikon, VG.no.