Nylig skrev Trd.by om at leieprisene stiger i Trondheim. I snitt er leieprisene for leiligheter som blir lagt ut på Finn, 1400 kroner dyrere i måneden enn på samme tid i fjor.

Men prisene varierer fra bydel til bydel.

Vi har sjekket hvor i Trondheim det er dyrest og billigst å leie, ifølge tall fra Finn, som deler Trondheim inn i sentrum, vest, øst og sør.

Leiligheter dyrest

For leiligheter er det ikke overraskende høyest leiepriser i sentrum av byen.

Her ligger snittet på 14 333 kroner i måneden, drøye 1300 kroner dyrere enn Trondheim øst.

Da Trd.by gjorde samme sjekkerunde sommeren 2020, lå månedsprisen i sentrum om lag 400 kroner lavere.

I Trondheim sør er prisene i snitt økt med 1200 kroner. I øst og vest er prisene på stedet hvil.

Hybler har økt mest i sør

Det varierer så klart mellom bydelene hvor mange annonser som ligger ute. Bydeler med færre annonser ute, kan i større grad bli påvirket av prisingen av hver enkelt bolig.

Når det gjelder hybler, er det uansett i snitt billigere i sentrum. Det er dyrest i sør, men det var også der det var færrest annonser (23) på datoen disse tallene ble hentet.

Det er flest annonser for hybler i Trondheim øst (118). Møllenberg, Lade Strindheim, Ranheim og Nardo er blant bydelene her. Så det er kanskje ikke så rart. Flere annonserer nærhet til NTNU.

Sammenlignet med tallene i vår sjekk i 2020, er hybelprisene ganske stabile for sentrum, øst og vest.

På Møllenberg leier det mange studenter. Foto: Morten Antonsen

Men i Trondheim sør er prisene steget med 1200 kroner. Her er blant annet Heimdal, Tiller og Saupstad.

Bofelleskap: Lite som skiller

For rom i bofelleskap er det igjen i sentrum du finner de dyreste prisene. Det koster 5801 kroner i snitt der.

Ellers skiller det ikke stort mellom øst, vest og sør.

Det skiller også lite fra tallene i vår sjekk fra 2020.

Her kan det bemerkes at det ved årets sjekk var 215 annonser for rom i bofelleskap i Trondheim øst – men bare 12 i Trondheim sør.