– Det er veldig artig å være fadder. Så det er rart, sier Ole Marcelius Sivertsen, leder for Fadderutvalget Dragvoll.

De siste to årene har det vært korona og pandemi og sterkt reduserte fadderperioder. Nå melder flere linjeforeninger om store utfordringer med å rekruttere faddere til årets fadderperiode, bekrefter Sivertsen.

Mandag ble mange nye studenter immatrikulert, og fadderperioden er offisielt i gang.

Kristin Mostad (f.v.), Ole Marcelius Sivertsen og Emil Joakim Stenvoll hadde ønsket at flere stilte opp som faddere. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

– Fadderuka er veldig viktig

Linjeforeningen «Det historiske selskab» er en av dem som har hatt vansker med å skrape sammen nok faddere på Dragvoll. Her finner du historiestudentene.

Vanligvis har de pleid å være om lag 45 faddere. I år – etter flere overtalelser og personlige meldinger til gamle faddere – er de 26.

– Det bruker ikke å være så vanskelig å få folk til å stille, sier faddersjef Emil Joakim Stenvoll, som er andreårs masterstudent.

Stenvoll sier mange av de nye studentene som har kommet til under pandemien har forsvunnet fra radaren for dem. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Han tror pandemien har gått utover engasjementet og det sosiale samholdet blant studenter. Og nå skal 26 faddere ta vare på om lag 200 fadderbarn. Han og leder Kristin Mostad frykter at linjeforeninga skal dø ut.

– Vi er bekymret, sier Stenvoll.

– Fadderuka er veldig viktig for å få folk inn i det sosiale miljøet, sier Mostad, som tidligere selv har vært fadder fire ganger.

Mostad og Stenvoll stiller seg selv til disposisjon for å gå inn i faddergrupper etter behov. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Nå er de grupper på tre faddere. Det blir 28 fadderbarn per gruppe.

– Det kan bli mye arbeid for de fadderne som er i de gruppene, enn hvis de hadde vært fem eller seks. Det blir også vanskeligere for oss å følge opp om det skulle skje noe, sier Stenvoll.

– Det er noe vi i styret i linjeforeninga har tenkt mye på. Derfor må vi være mer frampå, mer synlige og mer med i gruppene enn vanlig, legger han til.

Vil «låne» ut faddere

Sivertsen i Fadderutvalget nevner også linjeforeninga for fremmedspråkstudier ved Dragvoll, Babel, som tidligere år meldte inn et behov på 55 faddere til sine estimert 200 fadderbarn.

De endte opp med 17 faddere.

– Jeg vet at det er flere som har slitt, men det er litt vanskelig enda å si hvem og hvor mange, sier Sivertsen, som samtidig er leder for sin egen linjeforening for Europa-studier, Eureka.

Sivertsen er både leder for Fadderutvalget på Dragvoll og linjeforeninga Eureka. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

– I min linjeforening har vi i år mer faddere enn vi noen gang har hatt. Hvorfor det skjer hos oss og ikke andre, det kan jeg ikke svare på, sier Sivertsen, som sier han vil jobbe for at andre linjeforeninger kan få «låne» faddere eller slå seg sammen med linjeforeninger med større overskudd.

Trd.by har forhørt seg med Studentforeningen ved NTNU Handelhøyskolen (STØH). De melder om ingen problemer.

Det samme gjør studentorganiasjonen BISO ved BI.