Før koronakrisen var livet godt. I alle fall for 86 prosent av de spurte ungdommene i undersøkelsen fra forskningsinstituttet, skriver Aftenposten.

Nå sier 37 prosent av ungdom mellom 16 og 25 år at de er misfornøyde med livet.

Etter at alt ble stengt i midten av mars har de fleste ungdommene gått på skole hjemme. Nesten halvparten har vært mer med familien.

De fleste har følt seg nedfor og frustrert på grunn av de sosiale restriksjonene minst én gang. Én av fire føler seg ensomme flere ganger i uken. Over halvparten har følt seg mer ensom i koronatiden enn før.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Sintef og Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Den er finansiert av Forskningsrådet og gjennomført med hjelp av Ipsos.

734 ungdommer i alderen 16–25 år ble intervjuet den første uken i mai.