På fraværsattest.no kan elever betale 199 kroner for å få en attest tilsendt digitalt eller per post for å dokumentere fravær i skolen, skriver Dagsavisen.

Følg trd.by på Facebook

Gründer, lege og styremedlem Christoffer Smith i eMedical, som eier tjenesten, forteller at bakgrunnen for tilbudet er innføringen av de nye fraværsreglene i videregående skole og frustrasjonen over merarbeidet dette fører til for fastlegene.

– Målet vårt har vært å skape en tjeneste som bedrer ressursutnyttelsen i helsevesenet, effektivisere et konservativt system og belaster pasientene og helsevesenet minst mulig, skriver Smith i eMedical i en epost til avisa.

- Elever går på skolen spysjuke

Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin er imidlertid ikke begeistret over tilbudet, som han mener ikke er i samsvar med god faglig praksis.

– Det er en helt bisarr løsning på et oppkonstruert problem. Det blir ganske absurd når man ikke godkjenner en attest fra mor og far, men godkjenner en attest fra en lege som sitter på en videolink et eller annet sted, sier Brelin.

Han vil ikke svare på om tjenesten er lovlig eller ikke, men Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen, mener dette klart faller utenfor i forhold til hva helsepersonelloven krever for å kunne skrive en legeerklæring. Helsedirektoratet opplyser til avisa at de vil gjøre en gjennomgang av tjenesten.