– Navnestatistikken for gutter i 2017 toppes av de bibelske guttenavnene Jakob og Lukas, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren, som har ansvar for navnestatistikken i Statistisk sentralbyrå.

Navnene Filip, Noah, Elias og Isak er også å finne på lista over de ti mest populære guttenavnene i fjor.

Den høye andelen bibelske navn de siste årene skyldes imidlertid ikke at nordmenn er blitt mer religiøse. Kirkestatistikken viser at andelen døpte har sunket betraktelig. I 2006 ble 73,9 prosent norske barn døpt, mot 55,3 prosent i 2016.

Kirken har dessuten fått både færre besøkende og færre medlemmer. På begynnelsen på 1990-tallet var gudstjenestebesøket på nær 7,5 millioner årlig. I 2016 var dette tallet nede på rundt 5,7 millioner deltakere.

I 1970 var 94 prosent av befolkningen medlemmer av kirken. Det tilsvarer 3,6 millioner personer. I 2016, hvor folketallet har økt betraktelig, var medlemstallet på 3,8 millioner, mens 350.000 sto registrert som medlemmer av andre kristne trossamfunn. Til sammen tilsvarer dette 79 prosent av befolkningen.

Bibelske navn er ikke like populære for jenter som for gutter, men også på jentenes topp-ti-liste finnes et par eksempler. Sara ligger på en fjerdeplass, mens Maja (fra Maria) ligger på sjuendeplass. Lea eller Leah havner på 11. plass, akkurat utenfor lista.