– Det er bra at den systematiske satsingen på flere læreplasser gir resultater. Flere lærlinger får nå muligheten til å ta fagbrevet sitt, og Norge får flere dyktige fagarbeidere, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

De siste fem årene har kommunal sektor fått 32 prosent flere lærlinger. Statlig sektor har hatt en økning på 25 prosent. Til sammenligning har økningen i privat sektor for samme periode vært på 16 prosent, fremgår det av Utdanningsdirektoratets statistikk om fag- og yrkesopplæring.

– Privat næringsliv har fortsatt langt flere læreplasser, men vi ser nå at offentlig sektor jobber offensivt og tar sin del av ansvaret. I Jeløya-plattformen sier vi at det skal stilles klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger, sier Sanner.

I år styrkes de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. En del av midlene skal styrke arbeidet med å rekruttere nye lærebedrifter i fylkene, samtidig som regjeringen stiller tydelige krav til offentlig sektor.

I fjor fikk 20.800 elever læreplass. Dette er det høyeste antallet som er registrert siden målingene begynte i 2011.