Etter alkoholloven § 8–9 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass.

Det betyr at det er ulovlig å drikke øl i parken, forklarer politistasjonssjef Trondheim Sentrum politistasjon, Arve Nordtvedt.

– Dette er en av mange lover og bestemmelser politiet er satt til å håndheve. I utgangspunktet er det forbudt å drikke alkohol på offentlig sted, sier Nordtvedt til Trd.by.

Ser an omstendighetene

Men hva gjør politiet dersom de kommer over noen som nyter alkohol i parken?

– Dette er ikke en bestemmelse vi prioriterer veldig høyt å håndheve. Vanligvis håndterer vi dette med å kontakte de som drikker og sier at det er forbudt å nyte alkohol på offentlig sted.

Nordtvedt forklarer at den enkelte tjenestemann deretter vil ta en skjønnsmessig vurdering rundt omstendighetene.

Arve Nordtvedt, politistasjonssjef Sentrum politistasjon i Trondheim. Foto: Mariann Dybdahl

– Er det noen som kjekker seg litt når de ser en politipatrulje, stiller seg foran bilen og drikker alkohol i påsyn av veldig mange mennesker, kan det ende med anmeldelse eller bøtelegging. Eller om drikkingen forstyrrer ro og orden, og vi får inn mange klager, sier han, og legger til:

– Nyter man alkohol diskre i parken uten at det er til sjenanse for noen, kan det være at politiet ikke ser det hensiktsmessig å håndheve eller påpeke forholdet.

Nordtvedt understreker at det er forbudt å drikke på offentlig sted, og at omstendighetene rundt situasjonen vil avgjøre eventuelle sanksjoner.

Ikke et stort problem

– Vi opplever ikke at dette er et stort problem, selv om det prinsipielt er forbudt. Det er viktig for oss å se ting i en helhet, sier Nordtvedt, og legger til:

– Vi kjenner til at alkoholdrikking på offentlig sted har skapt bråk og uro i andre byer, men i Trondheim har det ikke vært et stort problem. Alkoholbruk og mye folk har en tendens til å generere andre og mer alvorlige problemer. I Trondheim har dette først og fremst vært et problem natt til 1. og 17. mai, men i år har vi ikke hatt utfordringer knyttet til det heller.

Skulle man likevel bli straffet for drikking på offentlig sted, til tross for at dette ikke har skjedd på noen år, vil dette ende med et forelegg på 2500 kroner ifølge politiet.

Denne artikkelen er publisert os Trd.by tidligere, og deles på nytt til glede for nye lesere.