Det melder AtB på sine hjemmesider.

Den aktuelle datoene alle busspassasjerene må merke seg er mandag 22. juni.

Lik trd.by på Facebook

Kraftig kutt

Fra den dagen og frem til 16. august blir det langt færre busser på veiene.

- Rutetilbudet på sommeren tilpasses i forhold til etterspørselen gjennom sommeren, og det totale tilbudet er redusert med ca 40% i forhold til resten av året, skriver markedssjef Grethe Opsal i AtB i en e-post til trd.by.

Slik påvirkes busshverdagen din

Her kommer tre eksempler på ruter som kappes:

  • Rute 5, Lohove/Dragvoll - Sentrumsterminalen - Buenget, reduseres med to avganger pr time i rush (har i dag 6 og vil få 4 fra 22. juni).

  • Rute 6, Værestrøa - Sentrumsterminalen - Flatåsen, reduseres fra å gå hvert ti-minutt i rush i dag til å gå hvert 15 minutt.

  • Rute 8, Risvollan -Sentrumsterminalen - Stavset. reduseres fra å gå hvert ti-minutt i rush i dag til å gå hvert 15 minutt.

Fullstendig oversikt finner du her!

Ekstra kapasitet før studiestart

Men selv om det kappes kraftig i sommermånedene frem til 16, skal det settes inn ekstra busser ved behov. Også når studentene inntar byen i starten av august.

- Uke 26 og uke 33 styrkes sommertilbudet med ekstra kapasitet på rutene både i byen og Trondheimsregionen. Dette er knyttet til Skandia cup, Martna og studentoppstart, skriver Opsal.