Til sammen 29 barn mellom 15 og 18 år er siden 2010 blitt fedmeoperert som en del av forskningsprosjektet 4XL ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold. Nå kan ordningen bli et permanent tilbud til barn med sykelig overvekt, melder P4.

– For noen ungdommer er fedme blitt et så alvorlig problem som fører til diabetes og høyt blodtrykk at man ikke kan hjelpe dem på annen måte, sier Shamira Lekhal, seksjonsoverlege for barn og unge ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Følg trd.by på Facebook

Det er langt fra ukomplisert å gjennomføre en slik operasjon på barn og unge voksne, og over halvparten av dem som har søkt har fått avslag.

«Unge Mødre»-Line (23) gikk fra overvektig til sykelig tynn på 7 måneder

– Vi har fått inn 80 søknader, noen barn er helt ned i 13-årsalderen. Men over 50 av disse har fått avslag fordi de ikke er godt nok rustet psykisk til å gjennomgå en operasjon, sier Lekhal.

– Risikoen for selvmord og rusmisbruk øker noe. Der det er kjent psykisk sykdom før operasjon er også ungdom litt mer utsatt for å ikke håndtere operasjon enn voksne, forklarer overlegen.