Forrige helg meldte politiet om flere uhell på sparkesykler:

Da var det plutselig isglatte veier og fortau i Trondheim, og selv om det er blitt litt mildere igjen, spør du deg kanskje:

  • Stenger utleien av elsparkesykler i Trondheim – og i så fall når?

Trd.by har sjekket med utleierne Tier, Voi, Ryde og Zvipp.

Strengere i Trondheim

I Trondheim har politikerne valgt å anbefale en streng linje. Ifølge kommunens egne retningslinjer skal utleieaktørene stenge senest 1. desember.

– Vi stenger før 1. desember dersom det blir veldig mye snø og is på veiene, sier Julia Sandstø, pressekontakt i Tier. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

1. april kan aktørene sette ut sparkesyklene igjen. Tier velger å følge kommunens linje.

– Ingen andre byer har en offisiell dato for nedstengning, de velger som oftest å se an været. Men Trondheim har valgt å gjøre det sånn, sier Julia Sandstø, pressekontakt i Tier.

Sandstø mener Tier tåler vinterværet, og sier det er en del som bruker dem i de andre byene på vinterstid.

– Vi har forståelse for at Trondheim kommune velger å stenge ned på vinterstid. Det er ikke så mye bruk da, så det er ikke et så stort tap for bransjen. Sesongen er på en måte over, sier Sandstø.

Én aktør følger ikke retningslinjene

Daglig leder Vegard G. Aarskog i Zvipp sier de har vært for regulering siden dag én, og setter pris på at kommunen har valgt å legge seg på den linjen de har gjort.

Aarskog mener det ikke er forsvarlig å ha sparkesyklene ute i gatene på vinterstid.

– I andre byer hvor dette ikke er et krav, opererer vi på samme måte. Er det snø eller is på gatene, og vi vurderer det til at det ikke er forsvarlig å benytte sparkesykkel, henter vi dem inn og stenger tjenesten, sier han.

Voi, Zvipp og Tier forsvinner senest 1. desember, som kommunen ønsker. Ryde har ingen spesifikk dato. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde, sier de forholder seg til retningslinjene til Trondheim kommune.

– I en fremtidig regulering bør brukerne i Trondheim imidlertid få tilgang til elsparkesyklene året rundt, sier hun og viser til at de har et vinteråpent tilbud i både Bergen, Stavanger og Oslo.

Ryde er den eneste utleieaktøren som ikke forholder seg til Trondheim kommunes retningslinjer om å stenge.

Daglig leder Espen Rønneberg i Ryde svarer at det etter all sannsynlighet vil bli behov for å stenge ned i løpet av vinteren.

Espen Rønneberg, daglig leder i Ryde. Foto: Berit Roald

Hevder stenging er selvpålagt

Kommunen har tidligere gått til søksmål mot Ryde, der lagmannsretten i mai konkluderte enstemmig at kommunen mangler rettslig grunnlag til å forhindre Rydes virksomhet. Dermed fikk selskapet igjen leie ut elsparkesykler på kommunens område.

– De andre utleierne i byen sier de vinterstenger 1. desember fordi kommunen pålegger dem det. Hvilke tanker har dere om det?

– Trondheim kommune bekreftet i lagmannsretten at ingen av operatørene i Trondheim har signert avtale med kommunen. Hvis enkelte av oss operatører stenger ned tjenesten vil det altså være selvpålagt, sier Rønneberg.

Han sier de stenger ned tjenesten midlertidig om kjøreforholdene oppleves utrygge.

– Dette har blitt gjort i flere tilfeller tidligere, sier han.

Likt for alle aktørene er at de raskt sier de kan velge å stenge uansett når føret er for vinterlig og utfordrende.

Hvorfor 1. desember?

Avdelingsleder Frank Grønås i Eierskapsenheten til Trondheim kommune sier han ikke har opplevd innvendinger mot å stenge 1. desember – verken fra Voi, Zvipp eller Tier, som Grønås sier de har avtale med.

– De skjønner at det er litt annerledes her enn i Bergen og Oslo. Det har jeg ikke opplevd mye uenighet rundt, sier han.

Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde, og Frank Grønås i Trondheim kommune poserte med Voi-sparkesykler da Voi kom til byen ifjor.

Årsaken til at de har valgt 1. desember som datoen sparkesyklene må bort, er på grunn av at brøytebilen må få kommet seg frem.

– Skulle det begynne å snø, er det vanskelig å trekke inn syklene på kort varsel hvis det kulle bli nødvendig å brøyte. Datoen er fordi vi har erfaring med at fra da er det trøblete rent vær- og føremessig, sier Grønås.

Om Ryde sier han:

– Vi må avklare det nærmere med dem. Den dagen det er snøfall og det må brøytes, har de fryktelig kort tid på å rydde bort sparkesyklene, sier Grønås.