En undersøkelse gjennomført av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC i februar viser at to av tre testede produkter kjøpt fra blant andre Amazon, AliExpress, eBay og Wish hadde alvorlige feil og mangler.

250 elektriske varer, inkludert leker, barneklær, kosmetikk og andre potensielle julepresanger, ble handlet inn av seks forbrukergrupper og testet i henhold til reglene som gjelder i EU og EØS.

Tre av fire USB-ladere og reiseadaptere, langt de fleste av dem billige og umerkede, ble enten overopphetet eller ga fare for strømsjokk – eller begge deler. En annen versting var røykvarslere, der ingen av de sju produktene passerte testen – ingen reagerte ikke på karbonmonoksid, mens fire ikke reagerte på noe røyk i det hele tatt.

En kosmetikkvare som det kanskje ikke frister å kjøpe utenlands etter dette, er tannblekemidler, der sju av ti produkter inneholdt for høye nivåer av hydrogenperoksid, mellom 14 til 70 ganger høyere enn det som er lov her hjemme.

Barns liv og helse

Forbrukerrådet sier dette er funn som føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at det kan være risikabelt å handle i nettbutikker utenfor EU/EØS. Rådet har også avdekket leker som kan være direkte livsfarlige for barn, og kosmetikk som inneholder skadelige stoffer som er forbudt i EU og Norge.

Tre av fire USB-ladere og reiseadaptere ble enten overopphetet eller ga fare for strømsjokk – eller begge deler – i en undersøkelse gjennomført av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC i februar. Foto: Illustrasjons Audun Braastad / NTB

– Leker og kosmetikk som inneholder helseskadelige kjemikalier, samt leker som kan føre til kvelning eller har deler som kan sette seg fast i magen, og innhold av bly og kvikksølv er blant de oppsiktsvekkende funnene, sier Gunstein Instefjord som er fagdirektør Handel hos Forbrukerrådet.

I BEUC-undersøkelsen hadde 14 av 16 undersøkte plagg til barn økt ulykkesfare, som kvelning.

Ditt ansvar

Forbrukerrådet understreker overfor NTB at med en gang man handler inn fra et land utenfor EU/EØS, går man fra å være forbruker med tilhørende rettigheter, til å bli importør, med tilhørende ansvar.

– Handler du i norske eller andre europeiske nettbutikker er det selger som er ansvarlig for at varene tilfredsstiller europeiske krav til helse, miljø og sikkerhet. Handler du i butikker utenfor EU/EØS, som Kina, USA og Taiwan, er det ditt ansvar å sørge for å dokumentere at produktene tilfredsstiller europeiske krav. Og, nei, det er ikke nok at produsenten har stemplet CE-merke på varene, sier Instefjord.

En av forpliktelsene du har som importør, er å sørge for standarden om du selger eller gir varen videre til andre.

– Ved videresalg, det være seg nytt eller brukt, er du ansvarlig for at produktet tilfredsstiller europeiske krav til helse, miljø og sikkerhet, sier Instefjord.

Et billig kjøp kan dermed bli en dyr affære om noe skulle skje og du blir stilt til ansvar.