Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) publiserte tirsdag Studentbarometeret, hvor studentene gjennom en undersøkelse har gitt tilbakemelding på studiekvaliteten. For tredje år på rad er norske studenter generelt veldig fornøyde, med et snitt på 4,1 på en fornøydhetsskala fra 1 til 5.

Følg trd.by på Facebook

På topp ligger politistudentene som i snitt ligger på 4,7 av 5 når det gjelder hvor fornøyde de er generelt. De minst fornøyde er studenter innen noen ingeniør- og lærerutdanninger, men det ligger fremdeles relativt høyt, såkalt «andre ingeniørfag» på 3,7 og lærerstudenter på grunnskole- og lektorutdanning med 3,8.

Studie viser: Hjernen takler maks 150 Facebook-venner.

Mest fornøyde

Nesten ni av ti studenter som svarte på undersøkelsen, var fornøyde eller svært fornøyde med studiets evne til å virke arbeidsrelevant.

Men det gjelder ikke alle: Studentene på sosiologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag har svart at de ikke er fornøyde med arbeidsrelevansen i studiet.

Studentene i undersøkelsen oppgir at engasjement og læringsutbytte har mest betydning for dem. Politi-, arkitektur- og kunststudenter synes studiene er mest stimulerende.

Student og dårlig råd? Her får du gratis middag i Trondheim hver tirsdag.

48 timer i uka

Norske heltidsstudenter oppgir at de bruker 35,1 timer i snitt per uke på studiene. De som bruker mest tid på å studere, er arkitektur- og odontologistudentene, som bruker 48 timer, mens medisin- og politistudentene havner på tredjeplass med 43 timer.

I den andre siden av skalaen ligger pedagogikk- og språkstudentene, som bruker henholdsvis 28 og 26 timer på studiene i uken.

– Studentbarometeret viser oss studentenes oppfatning av kvalitet. Vi bruker studentenes tilbakemelding i arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Her får du studentrabatt i Trondheim.

Minst fornøyde

Studenter på bachelor og masternivå og i tillegg ingeniørstudenter er minst tilfreds med engasjementet.

På studiene for barnehagelærer, odontologi og femårig grunnskolelærer var studentene minst fornøyde med egen mulighet til å påvirke innhold og opplegg. Og de er ikke alene. 30 prosent av studentene er misfornøyde med muligheten de har til å påvirke studieprogrammet.

De som er aller mest fornøyde med egen mulighet til å påvirke, er studentene på fysikk og matematikk-statistikk.

NOKUT-direktør Terje Mørland sier at de fleste generelt er godt fornøyd, men at det er viktig å ta tak der det scores lavt.

– NOKUT forventer at institusjonene tar studentene på alvor og rydder opp der varsellampene blinker rødt, sier Mørland.

«Dra til Oslo for jobb», sa alle. Men disse unge filmskaperne nektet.