435.000 norske elever har svart på undersøkelsen, som inneholder spørsmål om alt fra motivasjon til støtte fra lærerne. Sammenligner man svarene til elever på 7. trinn med elevene på 10. trinn, ser man at de yngste gjennomgående gir høyere score, skriver Aftenposten.

– Det kan hende elevene rett og slett er skolelei, og noen grad av det er kanskje ikke uventet etter ti år, men skolen som system må forsøke å opprettholde elevenes motivasjon, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, som sier det er «grunn til å uttrykke uro».

De ferske tallene for undersøkelsen fra skoleåret 2017-2018 viser at sjuendeklassingene scorer 3,9 på motivasjon, mens den for tiendeklassingene er 3,5.

Trenden med at motivasjonen faller, har vært der i flere år, forteller skoleforsker Einar M. Skaalvik ved NTNU. I 2011 undersøkte han motivasjonen til 9.000 Oppland-elever fra 4. til 10. trinn sammen med Sidsel Skaalvik.

– Vi fant at motivasjonen sank jevnt uansett om vi målte indre motivasjon, altså det å like å gjøre skolearbeid, innsats eller om elevene ba om hjelp når de trengte det, sier Skaalvik.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no