– Bruddene gjelder særlig problemer rundt kameraovervåking, at en ikke får tilstrekkelig opplæring, uforutsigbare vaktlister, manglende informasjon om verneombud og brudd på overtidsregler, sier ungdomsrådsgiver Sindre Hornnes i LO i en pressemelding.

I løpet av årets sommer er det gjennomført 4395 intervjuer med unge som står i jobb. Resultatet viser at 50,7 prosent opplever brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge sommerpatruljen.

Sammenligner man årets tall med fjorårets, har det vært en oppgang i antall brudd på arbeidsmiljøloven. I 2021 fant sommerpatruljen brudd på 45,8 prosent av de 3499 intervjuene de gjennomførte.

I 2020 fant de brudd på 45 prosent av de 1694 bedriftene de besøkte. I 2019 oppdaget patruljen brudd ved 39,9 prosent av bedriftene de undersøkte.

LOs sommerpatrulje opplyser at de blir tatt godt imot av arbeidsgivere. De aller fleste er villige til å ta tak i forhold som ikke er som det skal være.

– Vår oppfatning er at de fleste trives på jobb, og setter pris på at de har fått verdifull arbeidserfaring, sier Hornnes.