En like stor andel unge er heller ikke klar over at reiserådene kan påvirke om reiseforsikringen er gyldig. Det viser en spørreundersøkelse UD har fått gjennomført.

– Du er ansvarlig for din egen sikkerhet og helse på reise. Det er viktig at du setter deg inn i situasjonen i landet du skal til og sørger for å ha tilstrekkelig reiseforsikring. Da er det enklere å få hjelp om du opplever vanskeligheter under utenlandsoppholdet, sier Kristin Traavik, leder for Utenriksdepartementets operative senter. .

Anbefaler app

Unge peker seg ut som gruppen med minst kjennskap. Ser man befolkningen som helhet, svarer to av tre at de har kjennskap til de offisielle reiserådene og reiseinformasjonen. Kvinner har noe bedre kjennskap enn menn – 66 mot 58 prosent.

Rådet fra UD er følgende:

* Start med å tegne en god reiseforsikring.

* Last ned UDs app Reiseklar eller logg inn på nettsiden reiseregistrering.no.

* Her finner du reiseråd, reiseinformasjon og du kan registrere reisen din.

* Du finner også kontaktinformasjon til nærmeste ambassade eller konsulat.

* Du vil få pushvarsel, tekstmelding eller epost fra norske myndigheter dersom det oppstår en krise i landet du er i.

Lettere å gi help når krisen rammer

– De siste årene har vi sett hvor viktig reiseregistrering er når krisen rammer. Vi sender råd og veiledning til norske borgere om alt fra skogbranner, stengte flyplasser, sosial uro, generalstreiker til krig og konflikt. Reiseregistrering gir oss en viss oversikt over hvor mange nordmenn som er i landet, og som potensielt kan trenge hjelp, sier Traavik.

Nesten alle de spurte – 86 prosent – er klar over at de selv er ansvarlig for å dekke utgifter om de blir syke under et opphold i utlandet. Men 15 prosent tror norske myndigheter dekker dette.