Høsten 2023 vedtok Stortinget å øke studiestøtten for studenter og folkehøgskoleelever, og nå er summene for skoleåret 2023/2024 klare. Elever som skal begynne på folkehøgskole høsten 2023, får lån og stipend på til sammen 125 370 kroner, mot 117 000 kroner tidligere.

– Siden utgiftene for et folkehøyskoleår ikke endrer seg, vil den økte støtten kun komme elevene til gode, sier Birch.

– Dette er en kraftig økning. I praksis blir det billigere å gå på folkehøgskole neste år, siden Lånekassen dekker mer, sier daglig leder Dorte Birch ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen.