Her er det fastrentene i Lånekassen det er snakk om (og dessverre ikke boligrenta, for den som skulle håpe på det).

Fra 1. mars går Lånekassens fastrenter betydelig ned, ifølge en pressemelding:

  • 4,054 prosent for tre års bindingstid (ned 0,557 prosentpoeng)

  • 3,928 prosent for fem års bindingstid (ned 0,607 prosentpoeng)

  • 3,928 prosent for ti års bindingstid (ned 0,597 prosentpoeng)

Flytende rente fra 1. mars er 3,338 prosent.

749 500 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet, mens 20 000 har fastrente.

– Vi så gjennom hele fjoråret at få kunder valgte å binde renten. I desember, som var sist gang kundene kunne binde renten, var det bare 52 kunder som gjorde dette. Antallet har aldri tidligere vært så lavt. Samlet antall kunder som har fastrenteavtale per i dag, er også lavere enn noensinne, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen i pressemeldinga.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mars, kan gjøre det i perioden 10.–17. februar.