25 prosent av de spurte sier at de ikke bekymrer seg i det hele tatt. Undersøkelsen er gjort av Ipsos.

46 prosent av kvinnene som ble spurt, oppga at de er bekymret for kunstig intelligens (KI), som er noe mer enn blant mennene, der 40 prosent uttrykte bekymring.

Den yngste aldersgruppen, 18 til 29 år, er like bekymret som dem som er eldre enn 60 år. 44 prosent sier seg bekymret.

Oslo-folk føler minst engstelse. 29 prosent sier at de i liten eller svært liten grad bekymrer seg for hvordan KI vil påvirke framtida.

– Bruken av ChatGPT og nå sist også «AI-vennen» på Snapchat har gjort at flere av oss nå har et aktivt forhold til bruk av kunstig intelligens. Det påvirker allerede hvordan vi samler informasjon, arbeider og kommuniserer, men undersøkelsen viser at nordmenn ikke er udelt positive til hvordan kunstig intelligens vil påvirke fremtiden, sier Nkom-direktør Pål Wien Espen.