Russetiden i Trondheim er rett rundt hjørnet. Etter to år med koronapreget russetid, kan russen igjen feire som normalt. Igjen er det også arrangementer i byen hvor russen kan samles – borte fra skogholtene.

Politiet, kommunen og russearrangøren Fastlane har gått sammen om det. Billetten koster 3079 kroner, som flere har reagert på (+).

Nå fortviler Elias Volden (18) som, sammen med en russegruppe på 19 personer, heller vil sette opp telt i russetida – slik som russen har gjort de siste to årene.

Russegruppa består av elever fra flere videregående skoler. Trd.by møtte Byåsen vgs-elevene. Fra venstre: Sander Berge (19), Magnus Berg Tangstad jr (18), Vetle færevik (19), Laurits Time (19), Tomas ornelas (18), Isak Olsen (18), Sander Thomasli (18) og Elias Volden (18). Foto: trd.by Ole-Fredrik Lambertsen

Men de får ikke lov av politiet og kommunen, sier Volden, som er elev ved Byåsen videregående skole.

– De vil heller ha kontroll enn at vi skal feire, mener han.

– Telt skaper også felleskap

Teltet russegjengen har kjøpt, er på om lag 150 kvadratmeter. Det kostet 60 000 kroner, som de jobbet dugnad for å få råd til, forteller Volden.

Russegjengen gikk sammen om å kjøpe dette teltet, med planer om å bruke det til årets russefeiring. Foto: Privat

18-åringen sier at de har vært i positiv dialog med en grunneier for et skogsområde ved Kolsås. Ifølge Volden hadde russ satt opp telt samme sted i fjor.

– Vi fikk avslag fra politiet på grunnlag av at det var brudd på friluftsloven. Dette er helt absurd da det ikke har vært noe endringer på friluftsloven eller på reglement angående russetelt fra i fjor til i år. Dette er ekstremt urettferdig da tomta er blitt brukt tidligere, senest i fjor, mener Volden, som sier han hadde håpet det gikk an å kunne samarbeide og sørge for sikkerheten.

– Vi skjønner at politiet sier at det skal bli et fellesskap, men telt skaper også fellesskap. Det er ikke sånn at du må trenge å betale 3000 kroner eller ha god økonomi for å være med på å feire russetida. Vi vil ha et telt for å ha en minnerik og fin feriering, sier han.

De har laget egne gensere. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Dette svarer kommunen

Politiet i Trondheim har i en årrekke gått ut mot såkalte «russecamper» som etableres i skogholt. Når Trd.by tar kontakt med kritikken fra Volden, henviser de til Eierskapsenheten i kommunen.

De er presentert for kritikken og argumentene til Volden.

I en e-post skriver avdelingsleder Frank Grønås at det i flere år har vært kommunisert at det ikke er tillatt med private camper på kommunal eiendom.

– De offentlige turområdene skal være tilgjengelig for allmennheten, uten å måtte gå gjennom russecamper – hvor det har en tendens til å bli mye avfall og ingen sanitærløsning, skriver han.

Like ved Granåsen ble det i fjor laget en russecamp i Granåsen. Arkivfoto. Foto: Morten Antonsen

– Kommunen er blitt gjort kjent med at mange naboklager er også en av årsakene til at enkelte grunneier ikke lenger ønsker å leie ut areal til slike arrangement, står det også.

  • Les resten av svaret her:

«(…) Campene er i utgangspunktet i bevillingspliktige etter alkoholloven, og heller ikke godkjent av Trøndelag brann- og redningstjeneste med tanke på brannsikkerhet. I tillegg kommer natterobestemmelsene etter politivedtekten inn. Naboene i nærheten av campene har i mange år måttet leve med vedvarende støy i flere uker. (…).»

Forstår ikke svaret

Volden stusser over svaret fra kommunen.

– Det er veldig rart når grunneier ikke har noe imot å leie ut, og at samme tomt ble leid ut i fjor til russen uten problemer, hevder Volden.

Tomta det er snakk om, ligger på andre siden av Kongsvegen for boligbebyggelsen på Kolsås, like ved Granåsen og markagrensa. Et stykke unna nabolaget, ifølge Volden.

– Det er frustrerende at de sier nei til oss i år, sier han.

Elias Volden mener russetelt er blitt en tradisjon i Trondheim. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

– Skal ikke forbigås i stillhet

Til Trd.by bekrefter grunneier for skogsområdet at han er åpen for å leie ut til russen – hvis politiet og kommunen snur i saken.

– Det som er greit å vite for allmennheten, er at politiet og kommunen har slått seg sammen for å kvele disse aktivitetene. De har bestemt seg for at det skal bort, og tatt kontakt med hver grunneier som leide ut i fjor, sier grunneieren, som ikke ønsker å navngis.

– Jeg synes ikke at russen sin sak skal forbigås i stillhet. Men jeg har forståelse for politiet og kommunens standpunkt, og de har sannsynligvis rett også. Men det er greit for folk å vite at politiet og kommunen aktivt arbeider mot at russen får ha camper, og på en måte skremmer grunneiere fra å leie ut.

Han mener at politiet tidligere har sett mellom fingrene ved flere ting når det kommer til russefeiringa, som alkohol på offentlig sted.

Men politiet og kommunen har valgt å slå hardere ned på russecampene i år, sier grunneieren.

– Jeg kan sitte igjen med en kjempebot og et kjempeansvar, og jeg er ikke er villig til å ta den risken, sier grunneieren.

Dette sier politiet

Seksjonsleder forebyggende og patrulje på Heimdal, Ole Petter Ustad, kan ikke bekrefte at alle grunneiere som leide ut fjor, er blitt oppringt.

– At vi har vært i kontakt med grunneiere, det har vi. Det er ikke for å kvele russefeiringa, men for å sikre en god feiring for russen, og samtidig ivareta innbyggerne på Heimdal under russefeiringa. Målet vårt er å få det inn under ordnede forhold, sier Ustad, som sier han forventer at russen forholder seg til regelverkene som alle andre.

Ole Petter Ustad er seksjonsleder forebyggende og patrulje på Heimdal. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Er dere strengere i år enn tidligere år?

– Vi ønsker å bli bedre. Hvis vi ikke var god på å gi føringer i fjor, vil vi bli bedre på det i år. Det varierer fra camp til camp. Noen sier at de skal være ti stykker i et telt ett sted og 250 et annet sted, sier Ustad.

– Det kan ikke sammenlignes. Om noen får lov til det ene, er det ikke gitt at 250 i Granåsen er greit, sier han.

Uenig med grunneier

Siri A. Rasmussen, Eierskapssjef i Eierskapsenheten, er presentert utsagnene om at politiet og kommunen har slått seg sammen for å «kvele» russecampene.

Hun deler ikke grunneiers oppfatning.

– Trondheim kommune jobber som kjent for at russen skal kunne gjennomføre en sikker og trygg russefeiring. Målet vårt er at flest mulig skal være inkludert og at russefeiringen skal kunne gjennomføres på lovlig vis uten at man utsetter andre for uheldige opplevelser, skriver hun i en e-post til Trd.by.

Siri Amundsen Rasmussen er eierskapssjef i Trondheim kommune. Foto: Glen Musk

– Trondheim kommune har gjennom sitt tilskudd til sikkerhet på russearrangement bidratt til at årets russ får et bedre og mer variert tilbud enn det som har vært i de siste årene. I tillegg vil vi få en tryggere gjennomføring av feiringen gjennom at de felles arrangementene skjer med innleide vakter og med gode sanitære forhold, fortsetter hun.