Han er nemlig én av 2064 søkere som har satt toll, vareførsel og grensekontroll ved UiS øverst på søkerlista til Samordna opptak.

Den nye bachelorutdanningen har bare 35 studieplasser. Dette betyr at utdanningen har 59 søkere per studieplass.

– Det er voldsomt mange søkere. Helt ekstremt, sier han noe lattermildt.

– Spennende yrke

Bachelorgraden er landets nest mest populære studium. Det er kun siviløkonomiutdanningen ved NHH i Bergen som har flere primærsøkere. Dette er søkere som har utdanningen som sitt førstevalg.

Andreas Vestbøstad er blant de 2064 søkerne til UiS’ nye bachelorutdanning i toll, vareførsel og grensekontroll. Foto: Jarle Aasland

Svar på søknaden får Vestbøstad først i juli. På grunn av den store konkurransen innrømmer 18-åringen at han tar sorgene på forskudd. Sjansen for å komme inn er til stede, men den er svært liten, mener han.

– Jeg blir nok ikke sønderknust siden konkurransen er så stor, sier Vestbøstad, som i dag fullfører siste året på videregående ved St. Svithun.

Han forteller at tolleryrket virker interessant. Jo, kanskje det blir litt kontorjobbing også, men først og fremst vil 18-åringen inn i et yrke hvor han kan være aktiv og jobbe med mennesker.

– Jeg har også fått med meg TV-seriene. Det virker som et spennende yrke.

TV-påvirkning

Han er langt fra den eneste som nevner at et TV-program kan ligge bak søkersuksessen.

Studieprogramlederen ved UiS, tolldirektøren, statsråd Henrik Asheim og tollerne selv mener at TV-mediet trolig har spilt en viktig rolle, og sørget for en ekstrem interesse for yrket.

Serien de nevner er «Toll» som hadde premiere på TV 2 i fjor vår. Nylig gikk sesong to over skjermen. Der får seerne et innblikk i hvordan grensene overvåkes og kontrolleres, hovedsakelig ved Svinesund og på Gardermoen.

En lik referanse dukket opp i 2019 da bachelorutdanningen i paramedisin opplevde enorme søkertall. Da ble NRK-serien «113» nevnt som en mulig årsak.

– TV-serien er nok et viktig element, helt klart. Samtidig vil det alltid være stor interesse for nye utdanninger. I tillegg er et vel så viktig punkt at studentene i stor grad vil ha et jobbtilbud i andre enden, sier studieprogramleder for tollutdanningen ved UiS, Lillian Katarina Stene.

Flere Byas snakker med mener at TV-serien «Toll» kan ha bidratt til høye søkertall. Serien ble nettopp ferdig med sin andre sesong. Her undersøker tollerne en bil på grenseovergangen ved Svinesund. Foto: Espen Solli / TV 2

Tollvesenets ansatte ved flyplassen på Sola trekker også fram serien.

– Tollvesenet har nok lenge framstått som en ganske lukket etat, mens TV-serien får fram at vi gjør mer enn å bare stå på grensen når du kommer hjem fra Syden, sier seksjonssjef i Tollvesenet, Valborg Bishop.

Hun har ansvaret for landets største grenseseksjon, som består av 32 medarbeidere ved Stavanger lufthavn og Risavika havn.

Arbeidsoppgavene er varierte. Det handler vel så mye om å kontrollere gods som folk. For eksempel at piratkopiert smittevernutstyr ikke kommer inn i landet, at Norge ikke havner i en forsyningskrise, eller at laksen som eksporteres kommer seg av gårde i tide.

– Det er ingen som har det så travelt som en død laks, sier hun og ler.

Ikke en avgiftsinnkrever

Tolletaten er underlagt Finansdepartementet og hadde ved utgangen av 2019 i overkant av 1500 ansatte.

At det nå er flere søkere til utdanningen enn etaten har ansatte, synes tolldirektør Øystein Børmer er overveldende.

– Dette overgår all forventing, sier han til Byas.

På grunn av pandemien er det ikke like mange passasjerer som passerer tollen på flyplassen. Da blir det god tid til trening. Her kjenner jaktlabradoren Centa at markør Helge Steinsvåg har med seg ulovlige stoffer i bagasjen. Foto: Jarle Aasland

I over 80 år har Tollvesenet utdannet sine egne ansatte. I 2019 startet arbeidet med å gjøre utdanningen til en universitetsgrad. Blant 16 utdanningsinstitusjoner var det UiS som trakk det lengste strået. Kontrakten ble undertegnet av UiS-rektor Klaus Mohn og tolldirektør Børmer i oktober i fjor.

Børmer peker spesielt på to årsaker til at det var riktig å legge tollerutdanningen ut på anbud.

  • Den gamle tollerutdanningen har ikke blitt anerkjent av universiteter og høyskoler. Med en godkjent bachelorgrad blir det lettere for tollerne å videreutdanne seg.

  • Teoriinnholdet blir større og grundigere. Tollerne må i større grad forholde seg til emner som jus, økonomi og sosiologi.

– Oldtidens toller var en avgiftsinnkrever, men i dag har yrket utviklet seg til å bli en regelverksforvalter. Du er statens representant og skal sørge for at regelverket blir fulgt og ivaretatt. Da må man ha kontroll og kunnskap om alt fra dyrevelferd, produktsikkerhet, narkotika, tobakk og planter, for å nevne noe, sier Børmer.

Tett samarbeid

Seksjonssjef Bishop kjenner selv på en stolthet knyttet til at tollutdanningen havner i Stavanger. Selv ble hun uteksaminert ved Tollvesenets egen skole i 1986. Den er nå historie.

Om hun selv ender opp som foreleser ved UiS i løpet av høsten, er foreløpig usikkert. Hun kan imidlertid bekrefte at Tollvesenet skal samarbeide tett med utdanningen på Ullandhaug.

– Vi skal ha studentene med på omvisning her på Sola og i Risavika til høsten. De skal også få utdelt uniformer, flere av dem skal nok ha praksis her, sier Bishop.

Og kanskje er 18 år gamle Vestbøstad en av de heldige som får utdelt en uniform.

– Men skulle jeg ikke klare å komme inn i år, tror jeg nok at jeg vil prøve å søke meg inn neste år også, sier han.