OBS: Merk at denne artikkelen er publisert tilbake i 2018, og at informasjonen kan være utdatert. For info om regler knyttet til eksamen, oppsøk nettsidene til ditt lærested.

Det er høysesong for eksamen, innleveringer og sykt mye stress for både studenter og lærere. Da er det lett å miste hodet, og plutselig er man liiiitt for seint ute med innlevering eller oppmøte til eksamen! Men hva skjer egentlig da?

Møt opp 15 minutter FØR!

Det kan være litt hardt å stå opp for enkelte på eksamensdagen, eller kanskje bommet man på bussen. Da er det fort gjort at man blir noe forsinket. Men hvor forsinket er det lov å være?

Ved NTNU må du være på plass maksimalt 15 minutter for sent. Ikke 17 minutter - 15.

- Studentene har i utgangspunktet ikke har rett til å komme inn på eksamen dersom de kommer for sent, selv om det er innenfor 15 minutter. NTNU tillater at studenter får komme inn på salen dersom de kommer innenfor 15 minutter for sent, men dette er ikke en rettighet studentene har og de får ikke noen ekstra tid på grunn av at de har kommet for sent. I instruksen til studentene står det at de skal komme senest 30 minutter før eksamen dersom det skal foregå digitalt, mens de må møte opp 15 minutter før eksamen på analog eksamen, forklarer Siri Brunvoll ved eksamenskontoret ved NTNU.

- NTNU er strenge på tidsfristene og man risikerer å ikke få avlegge eksamen dersom man kommer bare noen minutter senere enn 15 minutter over tida. Dette er for å sikre at alle studenter blir behandlet likt, uavhengig av hvor de skal avlegge eksamen i Trondheim og uavhengig av hvilken dag og person man møter.

Studentene egentlig skal møte opp 30 minutter før eksamen starter, nettopp for å unngå forsinkelser. Er man likevel uheldig, har man altså et kvarter på seg til å være på plass!

Det er derimot ikke nok med å bare huske seg selv og eksamenssnacksen, man må også ha med egen datamaskin.

- Studenter er pliktige å ha med egen PC til eksamen og undervisning. Dette ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i 2016, sier Birgitte Dambo, rådgiver hos Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger.

- Hva gjelder dersom man leverer hjemmeeksamen for seint?

- Dersom det kun er snakk om noen få minutter, får studentene som regel lov til å levere. Dersom det er flere timer blir de registeret med «ikke møtt».

Med andre ord: sjekk tidsfrister og oppmøtetider nøye, så slipper du mer puls enn du gjerne allerede har på eksamensdagen!