I studien, som omfatter over 800 elever på 14 og 15 år, har forskerne fra Cambridge også funnet ut at fysisk aktivitet ikke har noen innvirkning på akademiske prestasjoner.

Lik trd.by på Facebook

Etter å ha fulgt elevene over lang tid for å se hvordan forskjellige atferdsmønstre påvirker skoleprestasjonene, mener forskerne at det rimelig å konkludere med at for mye skjermtid senker eksamensresultatene.

- Vi målte dette bare i 10. skoleår, men det gir et sannsynlig bilde av deltakernes vanlige atferdsmønstre. Så vi mener det er rimelig å konkludere med at skjermtid kan være skadelig for tenåringers karakterer, sier Kirsten Corder ved Cambridges senter for forskning på diett og aktivitet.

I studien fant forskerne ut at tenåringene i gjennomsnitt bruker fire timer foran skjermen per dag. Én ekstra skjermtime for en 14-åring samsvarer til 9,3 færre eksamenspoeng når eleven er 16 år. Det tilsvarer to karakterer, for eksempel fra en B til en D, viser studien.