– Etter påmeldingsstormen å dømme vil stadig flere unge utgjøre en forskjell, og ta spaden i egne hender, sier Henriette Stoltenberg, koordinator for Grønt Spatak hos Natur og Ungdom.

Følg trd.by på Facebook

Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har arrangert Grønt Spatak hvert år siden 1993, og aldri før har det vært så mange ungdommer påmeldt.

- Hvert år finner vi ungdom som blir utnyttet av arbeidsgiver

Nina (25) skal lede 5000 ansatte i sommer

Gjennom prosjektet får ungdom fra 16 år og oppover tilbud om en minst ti dager lang utplassering på seter, gård eller beitetilsyn. Her lærer de blant annet å melke, grave, børste, yste, luke, hesje, høste og arbeide med dyr.

– Grønt Spatak skaper et unikt samarbeid og forståelse mellom unge miljøvernere og bønder. Vi har en felles interesse av å holde det lokale og miljøvennlige jordbruket i hevd, sier Stoltenberg.

6 tips som gjør sommerjobben til en suksess