14. juni har teaterforestillingen «Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd» premiere på Dragvoll.

Forestillingen blir beskrevet som en dokumentarisk teaterforestilling om mennesker som har opplevd å bli seksuelt misbrukt som barn, og livet deres etterpå.

- Målet med forestillingen er få tematikken mer fram i lyset og jeg ønsker å få publikummet til å reflektere over temaet, sier Aimée Kaspersen, som er kunstnerisk ansvarlig for forestillingen.

- Det er viktig å åpne opp for en dialog som viser hele mennesket, og ikke kun traumet, sykdommen og det vonde - men det er også viktig å ikke undergrave opplevelsene. Det kan føre til at folk tør snakke om det, og kan danne en plattform for et mer inkluderende samfunn, fortsetter hun.

Lik trd.by på Facebook

Masteroppgave

Stykket er en del av hennes mastergrad i drama- og teater ved NTNU. Manuset bygger på intervjuer med mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, skjønnlitterære verker, og fakta fra media. Hun har samarbeidet med Landsforeningen mot seksuelle overgrep, og hun får i tillegg støtte fra stiftelsen Fritt Ord.

Men hvorfor bestemte hun seg for å lage en teaterforestilling av et såpass følsomt tema?

- Det er en viktig tematikk, som det har blitt litt mer åpenhet for de siste årene. Likevel er det langt igjen. Jeg har lyst til å bidra til å fortsette og få tematikken mer fram i lyset gjennom en annen uttrykksform. Teaterrommet bidrar til et annet type møte mellom temaet og publikum, enn en avisartikkel eller film gjør.

- Personer utsatt for seksuelle overgrep blir betegnet som offer, utsatt og overlevende, men hvem er de egentlig? Hvordan er livene deres som voksne? Hvordan lever de med identiteter preget av seksuelle overgrep? Min hypotese er at dokumentarteater gjør at man kan få et innblikk i disse identitetene og bidra til en utvidet forståelse for dem og tematikken, legger Kapersen til.

- Sterkt møte

Landsforbundet mot seksuelle overgrep har hjulpet henne med researchen til forestillingen, blant annet ved å sette henne i kontakt med mennesker som har opplevd overgrep. Hun sier at det var viktig for henne å snakke med både menn og kvinner.

- Jeg vil vise at menn kan bli utsatt for overgrep, og at kvinner kan være seksuelle overgripere. Prosessen som har ledet frem til forestillingen har vært kjønnsnøytral. Jeg ser på problematikken som ligger bak, ikke kjønnene, sier Kaspersen.

- Hvordan var det å intervjue disse personene?

- Det har vært veldig sterkt. De har jo historier som vi ikke klarer å forestille oss. Det er veldig fint å se at de fremdeles har mot og klarer å stå på beina etter det de har opplevd, sier hun.

- Jeg har stor respekt for informantene som bidrar i prosessen med sine historier. De er foregangspersoner, som hjelper til med å bryte et ellers tabubelagt tema, legger hun til.

Hilde Domaas, Oda Gellein og Sindre J. Karlsholm har hovedrollene i «Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd». Foto: privat

- Vil berøre publikum

- Hva kan folk forvente seg av denne forestillingen?

- Publikum vil få et innblikk i identiteter som er påvirket av seksuelt misbruk. De vil få et møte det normale, men også det vonde. Jeg håper å berøre publikummet som kommer, sier Kaspersen.

Forestillingen har altså premiere på tirsdag, og skal også spilles på onsdag og torsdag.

I hovedrollene finner du Hilde Domaas, Oda Gellein og Sindre J. Karlsholm.