Flertallet i Borgarting lagmannsrett vurderer at opprettelsen og vedlikeholdet av nettstedet popcorn-time.no er en sterkt klanderverdig handling. Rettens flertall sier seg enig med Follo tingrett i at inndragning i dette tilfellet er et egnet og nødvendig virkemiddel for å håndheve straffebestemmelsen i åndsverkloven, opplyser Økokrim.

Det var i 2016 at Økokrim utestedet et forelegg med inndragning av bruksretten til domenenavnet popcorn-time.no. Gjennom domenet har en ukjent gjerningsperson medvirket til å gjøre åndsverk som filmer og TV-serier tilgjengelig for allmennheten uten samtykke fra rettighetshaver, ifølge inndragningsforelegget.

En samlet lagmannsrett fant at selve formålet med tjenesten Popcorn Time er å tilgjengeliggjøre opphavsbeskyttet materiale ved å gi brukerne gratis tilgang til filmer og TV-serier, som de ellers måtte ha betalt for å se.

Gjerningspersonen i saken er ukjent, men besitteren av domenenavnet kan anke dommen.